دانلود واژگان تخصصی علوم سیاسی

دانلود واژگان تخصصی علوم سیاسی

تسلط بر واژگان تخصصی علوم سیاسی  تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت ترجمه این متون دارد. ترجمه متون تخصصی خود در زمینه علوم سیاسی را به گروه ایران مترجم بسپارید.

نام کتاب:  Political Terms List

تعداد صفحات: ۵۷ صفحه

فرمت : PDF

دانلود فرهنگ زبانها

Translation Order Translation Jobs