بخش وبلاگ ایران مترجم

ترجمه متون مطبوعاتی

ترجمه متون مطبوعاتی کمی با ترجمه سایر متون متفاوت می باشد چرا که جملات و متون ساختارهای متفاوتی نسبت به سایر متون انگلیسی دارند و کار ترجمه آن ها کمی متفاوت می باشد و نیاز به تجربه و تخصص در این زمینه دارد.

مطالب مطبوعاتی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین عوامل ایفاگر نقش در بررسی مسائل زبانی همواره مدنظر بوده اند و باعث می شوند تا دانشجویان زبان با مهارتهای گوناگون ارتباطی آشنا گردند و آنها را به کار ببرند. ترجمه متون مطبوعاتی برای فراگیرندگان رشته مترجمی زبان های خارجی مخصوصا زبان انگلیسی یک نوع تمرین خیلی خوب برای یادگیری هرچه بهتر محسوب می گردد. تجربه در کلاس های درس نشان داده است که برای اینگونه دانشجو ها بعضی وقت ها ترجمه متون مطبوعاتی خارجی سخت تر از ترجمه متون مطبوعاتی انگلیسی زبان داخلی به نظر می رسد.

رابطه خلاقیت و کیفیت ترجمه در متون مطبوعاتی

مترجم در روبرو شدن با متن مبداء به طور کلی در دو مرحله مشخص با عنصر خلاقیت درگیر می شود. اولین مرحله هنگام خواندن متن مبدا و دومین مرحله در حین نوشتن ترجمه . در مرحله ترجمه، مترجم هم از نظر قید های زبانی و ساختارهای زبان و هم از نظر افکار مترجم (قید های فرا زبانی) خلاقیت را از سوی مترجم می طلبد. گزارشات حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داده با توجه به اینکه میزان خلاقیت در افراد مختلف، نسبی و چیز های گوناگونی در میزان آن تاثیر دارد لذا در هیچ کدام از متون ادبی و متون مطبوعاتی بین دو مورد بالا یعنی خلاقیت و کیفیت رابطه خاصی وجود ندارد و کیفیت متن ترجمه شده بوسیله ی مترجم به عامل هایی مانند اطلاعات و دانش زبانی بالا، مسلط بودن مترجم بر زبان مبدا و مقصد و همچنین مسلط بودن مترجم بر اصول و استراتژی های ترجمه بستگی دارد.

در مناطق گوناگون با زبان های مختلف در دنیا، ترجمه تنها راه ایجاد و برقراری ارتباط با انسان ها و جوامع گوناگون را به هم پیوند زده است. با گسترش ارتباطات مردمی و با بالا رفتن سطح تفکر میان جامعه های گوناگون ترجمه دیگر به یک هنر و علمی بزرگ تبدیل شده است. در دانشکده های زبان و دانشگاه های معتبر جهان رشته ی مترجمی به عنوان یک علم دارای قواعد و دستور مطرح شده است.

شما می توانید با کمک مترجمین متخصص ما متون مطبوعاتی خود را به بهترین نحو و با بهترین کیفیت ترجمه کنید کافیست با ما تماس بگیرید.

تأثیرات منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه

گسترده شدن زبان انگلیسی پدیده ی زیاد جدیدی نیست و تنها به کشور ما فقط محدود نمی شود، بسیاری از ملت ها دیگر نیز از جمله کشورهای اروپایی نظیر سوئد و آلمان و فرانسه هم نگران این موضوع هستند که به عبارتی حاکی ازغیر قابل اجتناب بودن کاربری زبان انگلیسی به ویژه در زمینه های علمی و فنی است.

321

اثرات منفی زبان انگلیسی

در واقع نگرانی واقعی اثرات منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی به واسطه ضـعف و عـدم کفایـت مترجمـان تازه کار اسـت. ترجمه در واقع روندی است که طی آن مترجم مفاهیم جملات را از زبان مبدأ خارج کرده و در قالب زبـان مقـصد مـورد نظـر تحویل مـی دهـد. بنابراین تعریف، در هر ترجمه، دو نوع خطا و اشتباه امکان پذیر است: خطای دریافت مفهوم از زبان مبدأ و خطای ادای مفهـوم در زبان مقصد.

خطای اول زمانی رخ می دهد که مترجم توانایی یافتن مفهوم درست را از قالب زبان مبدأ نداشته باشد. این جور اشتباهات شرمندگی مترجم به دنبال خواهد داشت، زیرا ضعف مترجم را در تسلط بر زبان مبدأ نشان می دهد.

خطای دوم زمانی رخ می دهد که مترجم مفهوم را به درستی از زبان مبدا دریافت کرده و حال می خواهد به زبان فارسی ترجمه کرده و به مشتری تحویل دهد. مشکلات ترجمه نیز اکثرا از همین جا شروع می شـود، زیـرا تنهـا تکلم به زبان فارسی به کسی تسلط و مهارت کافی برای ترجمه در زبان فارسی نمی بخشد.

اولین و سطحی تـرین مشکل نفوذ زبان انگلیسی در زبان فارسی، در سطح واژگان و کلمات می باشد. البته این مشکل به این سادگی ها که بعضی از مردم فکر می کنند و بلافاصله توصیه می نمایند کـه از معادل های فارسی استفاده شود، رفع نمی شود. زبان انگلیسی امروزه دارای یک موقعیت جهانی بزرگ می باشد و این موقعیت را به خاطر مقالات ادبی و متون زیادی که در زمینه های فرهنگی و علمی به این زبان نوشته شده، به دست آورده است. بسیاری از لغات تخصصی انگلیسی مترجمان را آن چنان گیج و سردرگم کرده که هیچ روش مشخصی در ترجمه های مترجمان به چشم نمی آید.

ضعف مترجمان

کلمات زیادی، همانطورکـه در زبـان انگلیسی هستند، وارد زبان فارسی شده اند و نه تنها ساختار واژه های زبان انگلیسی را وارد زبان ما کرده انـد، بلکـه بدون هیچ ارزش زیبایی شناختی نیز هستند که در نهایت باعث می شود که خواننده از خواندن ادامه ی مطلب دلسرد و خسته شده و مطلب را رها کند.

بعضی وقت ها نیز معادل زیبایی برای یک کلمه پیدا میشود، ولی همان معادل را برای دیگر معانی آن کلمه، بدون در نظر گرفتن معنای متن نیز به کار میبرند نمونه بارز چنین موردی واژه ی چالش به عنوان معادل کلمه Challenge است. اگر چه واژه چالش بسیار زیباست، ولی جای شک نیست که در بسیاری از متون لازم است بـه جـای چـالش از کلمـاتی نظیـر مقابلـه، مبـارزه، درگیری، مناقشه و کلماتی مشابه آن استفاده نمود.

تاثیرات ترجمه بر فرهنگ یک کشور

 در این مقاله سعی شده با توجه به تعریف فرهنگ، زبان و بررسی نظریه‌ های‌ ترجمه، نیاز آشنایی مترجم با فرهنگ هر دو زبان مبدأ و مقصد توضیح دهیم.

چندین سال پیش فیلمی خارجی را در شبکه های داخلی پخش شده بود که اسمش را مرد ساندویچی ترجمه کرده بودند. وقتی فیلم به پایان رسید، در واقع موضوع فیلم هیچ ربطی به نام آن نداشت. اسم فیلم در حقیقتsandwich man  بود. فیلم قصه ی یک مرد تراکت پخش کن بود که بیشتر وقتش در خیابان‌ها می گذشت و حتی غذایش را هم در خیابان می‌خورد و در حقیقت sandwich man اصطلاحی بود که در فرهنگ آن کشور به دارنده‌ی چنین شغلی اطلاق می‌شد و به غلط ترجمه تحت‌اللفظی شده بود.

 

نقش فرهنگ در ترجمه مطلبی است که توجه بسیاری از نظریه پردازان‌ ترجمه را به خود جلب کرده و رویکرد جدیدی را مطرح‌ کرده است. در این رویکرد جایگاه فرهنگ چنان با اهمیت شده است که می توان گفت ترجمه بدون‌ توجه به ملاحظات فرهنگی هر دو زبان مبدا و مقصد کاری مکانیکی و بی معناست. در تعریف ترجمه و فرهنگ و ارتباط بین آنها مطالبی چون انتقال فرهنگ، چالش فرهنگی‌ ترجمه مقالات دینی، ترجمه فرهنگی، و در روشن ساختن لزوم ترجمه فرهنگی به آنها اشاره شده است.

در ترجمه ی مقالات خارجی گاهی وقت ها پیش میاید که مترجم برای کلمه ای در زبان مبدا هم معنی یا هم ارزی پیدا نمی کند برای همین مجبور می شود که همان کلمه ی خارجی را به همان صورت که بوده در مقاله ترجمه شده ی خود بیاورد. اگر برای این جور کلمات سریعا هم ارزی در زبان مقصد ساخته نشود کلمه ی مورد نظر در فرهنگ آن کشور جا افتاده و بر سر زبان ها جاری می شود. این گونه است که ترجمه بر فرهنگ کشور ها تاثیر می گذارد

درباره مقدار تاثیر گذاری مترجمان در ادبیات یک کشور در میان جوامع دیگر باید گفت که ترجمه به عنوان یک کار جالب و هنری و خلاقانه نیازمند به احساسات مترجم نسبت به فرهنگ سایر ملل است. در یک جمله می توان گفت که فرهنگ و ترجمه دو بخش وابسته به هم می باشند و یک مترجم بدون تسلط بر یکی از اینها نمی تواند کار خود را به خوبی و با بهترین کیفیت انجام دهد.

گروه ایران مترجم با داشتن گروهی از مترجمین متخصص آماده دریافت سفارشات شما و تحویل آن ها در کمترین زمان و با بیشترین دقت ممکن و بدون هیچگونه اشتباهی می باشد.

ترجمه ی مقالات علمی و کتاب های تکنولوژی

درباره ی ترجمه

کار ترجمه برای کتاب های مختلف، متن های مختلف، اشعار و مقالات مختلف روش های مختلفی دارد. یک مترجم خبره و با تجربه متون ادبی و مقالات علمی را به یک شکل و با یک روش ترجمه نمی کند بلکه متون ادبی را با یک روش و مقالات علمی را با روشی دیگر ترجمه می کند زیرا برای ترجمه ی متون ادبی نمی توان از یک روش معمولی استفاده کرد، در ترجمه ی متون ادبی مترجم باید بتواند ارایه های ادبی را بخوبی تشخیص داده و منظور نویسنده را به خوبی به شخص خواننده منتقل کند، در حالی که در مقالات علمی مترجم فقط نیاز به دانستن لغات علمی زیاد و گرامر زبان مبدا دارد و منظور نویسنده در اینجور مقالات روشن و کاملا قابل فهم است و نیازی به دقت بالا برای فهم منظور نویسنده نیست.

بعضی از مترجمان هستند که با مبلغی کمتر مقالات شما را ترجمه می کنند، در نگاه اول به نظر خوب می آید اما آن ها در ازاء کم کردن کیفیت مبلغ را پایین می آورند مثلا ترجمه را به صورت تحت الفظی انجام داده و به گرامر متن مبدا و مقصد توجه خاصی ندارند برای رفع این مشکل می توانید متن ترجمه شده را به دست یک ویراستار سپرده تا آن را ویرایش کند این کار گاهی ممکن است که هزینه ی نهایی را کمتر کند و گاهی ممکن است هزینه ی نهایی را بیشتر کند.

ممکن است مقاله علمی شما بخواهد در یک مجله ی بین المللی و مهم چاپ شود در اینصورت باید یکسری ویرایش هایی را روی آن انجام دهید تا مقاله شما توسط سردبیر مجله حذف نشود.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که اشتباه های گرامری را اصلاح کنید زیرا اشتباهات گرامری از کیفیت و ارزش کار شما به شدت می کاهد.

زمان افعال را بصورت درست بنویسید. برای مثال اگر جمله ی شما در مورد زمان حال است، فعل تان باید با آن همخوانی داشته باشد و در زمان آینده یا گذشته سیر نکند.

ویرایش مقاله را بهتر است یا به گویش آمریکایی و یا بریتانیایی انجام دهید. در این میان املای کلمه ها در دو زبان با هم متفاوت است. برای مثال دو کلمه ی color و  colour

گروه ایران مترجم با گروهی از مترجمان متخصص آماده ی ارائه ی انواع خدمات ترجمه اعم از ترجمه ی تخصصی متون ادبی با بیشترین دقت و مقالات علمی با دقت و سرعت بالا و همچنین ویرایش انواع متون علمی و ادبی و… با پشتیبانی عالی از مقالات شما می باشد.

 

روش های اصولی برای ترجمه ی بهتر(قسمت دوم)

در قسمت قبل ما به تعدادی از روش های اصولی ترجمه پرداختیم و اینک می خواهیم به ادامه ی آن بپردازیم

Résultat de recherche d'images pour "Translation"

گام پنجم

در مرحلۀ جستجوی کلمه های جدید و پرس و جو در مورد معانی آنها و توجه به نقش و معنای جدید برخی واژه های آشنا ، بعضی وقت ها نیز با عبارتهائی روبرو می شویم که ظاهراً از کلمات کاملا آشنائی تشکیل شده اند ولی همنشینی آنها به عنوان یک گروه یا عبارت خاص، معنای ویژه ای به آنها بخشیده است که با معانی خود آن کلمات بسیار فرق دارد. برای مثال، می دانیم که واژۀ (get) به معنی به دست آوردن، گرفتن، کسب کردن و غیره می باشد. اما در عبارتی مانند (get on the bus) این معنی ها به درد نمی خورد و کل عبارت یعنی: سوار اتوبوس شدن.

به اینگونه ساختارها اصطلاحات یا(idioms) می گویند. درباره ی اصطلاحات، باید گفت که مترجمان تازه وارد و یا دانشجویان رشته مترجمی اصولا با دو مشکل روبرو هستند: نخست، تشخیص اصطلاحات در متن مبدأ و سپس، یافتن معادلهای صحیح برای آنها در زبان مقصد. برای همین اگر اصطلاحی را از قبل فرا نگرفته و آن را به ذهن نسپرده باشیم، تشخیص آن در یک جمله، بند یا متن یک مکالمه یا مقاله و سخنرانی تنها به بی ربط بودن معانی کلمات تشکیل دهندۀ آن بستگی خواهد داشت.

گام ششم

بعد از یافتن معانی اولیه و ثانویۀ واژه ها و اصطلاحات و ضرب المثلهای احتمالی و دیگر اطلاعات نهفته در واژه ها و عبارتها، نوبت می رسد به معانی نهفته در گرامر کلمات و جملات، که تشخیص و ترجمۀ درست آنها به معلومات دستوری مترجم و به تسلط او به گرامر زبان مبدأ بستگی دارد. اگر به عنوان دانشجوی مترجمی بخواهیم به زبان انگلیسی بگوییم: دوست من در شیراز زندگی می کند ولی منزلش در تهران است.

در این صورت کدام ترجمه صحیح تر می باشد (My friend lives in Shiraz) یا (My friend is living in Shiraz) ؟

در ترجمۀ اول از زمان حال ساده استفاده شده، اما در ترجمۀ دوم از زمان حال استمراری استفاده شده است. زمان حال ساده بیانگر آن است که دوست من همیشه ساکن شیراز است، اما زمان حال استمراری نشان می دهد که وی به طور موقت در شیراز به سر می برد.

گام هفتم

در تجزیه و تحلیل متن مبدأ، ضمن بررسی نوع لغات و ساختارها و اصطلاحات انتخاب شده توسط نویسندۀ و ضمن مطالعه معانی آنها، نیاز است که مترجم به سبک (style) استفاده شده در متن مبدأ نیز که عامل مهم دیگری در تعیین شیوۀ بیان او در زبان مقصد است ، توجه نماید. منظور از سبک، شیوۀ بیان رسمی، غیر رسمی، ادبی، کوچه بازاری، لفظ قلم یا کتابی، محاوره ای، علمی، طنزآمیز، کنایه آمیز و غیره است که خاص یک شخص یا خاص یک قشر، گروه و طبقۀ اجتماعی است: مانند سبک نویسندگانی چون آل احمد، جمالزاده، دیکنز و غیره در نوشتن، سبک خوانندگانی مثل بدیع زاده، محمد نوری و غیره در آواز و سبک حرف زدن بازاریها، دانشجویان، دیپلماتها و غیره در محیطهای خاص خودشان. لذا در جائی که متن مبدأ با سبک عامیانه ای نوشته شده، مترجم نباید در ترجمه از سبک علمی و رسمی و یا خیلی ادبی استفاده کند و بالعکس.

ویژگی های ترجمه ی مقاله ی دانشجویی

در این مقاله می خواهیم به ویژگی ها و چگونگی ترجمه ی دانشجویی و تفاوت آن با بقیه ی ترجمه ها بپردازیم.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای پایان نامه یا هر مقاله و تحقیقی استاد شما اصرار داشته باشد که پایان نامه و یا مقاله  شما به زبان انگلیسی ترجمه شود و شاید هم مطلبی خیلی خوبی را از اینترنت و یا کتاب ها و مقاله های خارجی گرفته باشید و نیازمند ترجمه و یا ویرایش آن باشید.

یکی از تفاوت های بین ویرایش و ترجمه مقاله ی دانشجویی با مقاله ی دیگر کاربران در این است که ترجمه ی مقالات دانشجویی باید با سرعت بالایی انجام شود و در حداقل زمان ممکن به پایان برسد، زیرا اکثر دانشجویان وقت محدودی را برای ارائه ی پایان نامه ی خود دارند و اکثر این وقت را صرف تحقیقات باید بکنند و وقت کمی را می توانند برای ویرایش و ترجمه ی مقاله کنار بگذارند. بنابراین سرعت بالای ترجمه و ویرایش مقاله و مخصوصا پایان نامه برای دانشجویان بسیار پر اهمیت می باشد.

تفاوت دیگری که بین ویرایش و ترجمه ی مقاله ی دانشجویی با مقالات دیگر کاربران است این است که باید هزینه ی کمتری از دانشجویان نسبت به دیگر کاربران دریافت کرد زیرا بعضی از دانشجویان هستند که از وضع مالی خوبی برخوردار نیستند و نمی توانند هزینه ی زیادی بابت ترجمه و ویرایش پایان نامه و یا دیگر مقالات خود بپردازند بنابراین هزینه ی ترجمه ی مقاله ی دانشجویی باید به اندازه ای باشد که هر دانشجویی با هر نوع وضع مالی توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

یکی دیگر از ویژگی های ترجمه ی مقاله ی دانشجویی این است که این نوع مقالات باید با دقت و تمرکز و همچنین کیفیت بسیار  بالاتری ترجمه و ویرایش شوند و کوچکترین اشتباه و مشکلی در هنگام ارائه ی آن به استاد و یا داوران به چشم آمده و ممکن است کار را خراب کند، همچنین مقالات دانشجویی نیاز به پشتیبانی هم دارند زیرا ممکن است استاد راهنما از آن اشکالاتی گرفته و لازم باشد تا دوباره آن را ویرایش کند.

موسسه ایران مترجم با در اختیار داشتن گروهی از مترجمان و ویراستاران خبره و با تجربه آماده ی دریافت مقالات شما و ترجمه و ویرایش آنها با بالاترین دقت و تمرکز در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه ممکن خواهد بود، همچنین این موسسه با پشتیبانی کامل و با تضمین جلب رضایت مشتری این خدمات را برای شما دانشجویان محترم انجام می دهد.

 

ترجمه وبسایت های خارجی به فارسی

در این متن قصد داریم توضیحاتی درباره ی ترجمه وبسایت های انگلیسی و هر زبان دیگری به فارسی و یا از زبان فارسی به هر زبان دیگری بدهیم.

روش اول برای اینکار استفاده از مترجم خود گوگل (google translate) می باشد، این مترجم  با سرعت بالا و با دقت نسبتا خوب هر جور متنی را از هر زبانی به هر زبان دیگری ترجمه می کند همچنین این مترجم قابلیت این را دارد که صفحات وب را نیز به هر زبانی ترجمه کند، اما این مترجم با همه ی مزیت هایی که دارد مشکلاتی نیز دارد مثلا به دلیل اینکه این یک مترجم ماشینی است توانایی تشخیص ارایه های ادبی و معنی های دیگر یک لغت را ندارد و بعضی وقت ها به دلیل اینکه متن را به صورت کلمه کلمه ترجمه می کند کلا متن به هم ریخته و غیر قابل فهم می شود.

Image result for ‫ترجمه وبسایت‬‎

برای مثال: ترجمه متن زیر در (google translate) می شود: مطمئن باشید که به مرجع بازار هدف خود را هنوز دوباره در این مرحله است.

Be sure to reference your target market yet again in this stage.

همانطور که می بینید این مترجم معایبی نیز دارد.

روش بعدی این است که این کار را به یک مترجم بسپارید، اینکار ممکن است وقت بیشتری را از شما بگیرد ولی در عوض مشکلات مترجم های ماشینی و همچنین نیاز به ویرایش مجدد را ندارد.

شاید شما هم تاکنون با وب سایت هایی برخورد کرده اید که بهتون امکان میده زبان سایت رو انتخاب کنید، شاید شما هم به فکر چند زبانه کردن وبسایت خودتون افتاده باشید.

بسیاری از کاربران عزیز قصد چنین کاری رو داشتند و دارند اما در خیلی از موارد اونجوری که باید موفق نشده اند. بسیاری از بیننده های خارجی سایت شما از مترجم گوگل برای ترجمه وبسایت شما استفاده می کنند اما همانطور  که در بالا هم گفته شد این مترجم مشکلات زیادی دارد.

حال اگر شما خودتون با دقت و به صورت دستی این کار رو انجام بدید مطمئنا بهتر بوده و درصد خطای اون بسیار کم خواهد شد.

افزونه های زیادی هستند که این کار را انجام می دهند، در اینجا ما چند مورد از این افزونه ها را به شما معرفی خواهیم کرد.

افزونه ی WPML: یکی از افزونه های قدرتمند چند زبانه کردن سایت وردپرس، افزونه WPML می باشد که به راحتی امکان ایجاد سایت چند زبانه رو به وردپرس میده. در حال حاظر برترین و قدرتمند ترین پلاگین ایجاد سایت چند زبانه شده.

افزونه ی nLingual : این افزونه یک پلاگین تازه وارد و رایگان است. یک مقداری هم از به روز رسانی ها عقب مانده ولی باز هم برایتان افزونه ای بسیار کاربردی خواهد بود.

افزونه ی Multilingual Press: این یک افزونه ی قدرتمند است که در دو ورژن رایگان و حرفه ای عرضه می شود. این افزونه به شما اجازه میدهد که سایت های مختلف یک شبکه را به یکدیگر متصل کرده و هر کدام از آنها را برای نمایش یک زبان جداگانه مورد استفاده قرار دهید.

روش های اصولی برای ترجمه ی بهتر

کار ترجمه یک کار شیرین و جذاب است ولی به دانش، تجربه، علاقه و مهارت فرد نیز بستگی دارد، زیرا اگر یک مترجم تازه کار از روش های اصولی ترجمه استفاده نکند و با مهارت های این کار آشنایی نداشته باشد دچار خستگی و مشکلاتی می شود و چون از کارش راضی نیست دیر یا زود از کارش نا امید شده و آن را کنار می گذارد

در این متن ما به بررسی روش های اصولی ترجمه می پردازیم

گام اول:

یک مترجم خوب و متخصص نباید تنها به ترجمه لغات و حتی گرامر توجه کند بلکه باید به موقعیت اجتماعی، مکانی و زمانی فرد گوینده یا نویسنده نیز توجه داشته باشد تا بتواند حتی در لفافه بودن منظور اصلی نویسنده، استعاره ها، کنایه ها و دیگر آرایه های ادبی بکار رفته شده در متن را به خوبی تشخیص داده و ترجمه کند.

گام دوم:

فرض کنیم که مترجم فقط می خواهد به پیام ظاهری جمله توجه داشته باشد، برای این کار بهتر است که اول نهاد و گزاره جمله را جدا کرده و سپس به ترجمه ی آن بپردازد مثلا در جمله ی (Airplanes fly) که معنی آن می شود هواپیماها پرواز می کنند airplanes نهاد و  fly گزاره ی جمله می باشد، ممکن است بگویید که این کار اهمیت چندانی ندارد ولی اهمیت این کار زمانی مشخص می شود که مترجم با یک جمله ی بلند و چند خطی روبرو شود. در اینجاست که لازم است مترجم نهاد و گزاره جمله را مشخص کند.

گام سوم:

بعد از مشخص شدن نهاد و گزاره، اگر پیام و معنی جمله بر اساس معنی لغت هایی که می دانیم روشن باشد، ترجمه جمله را به راحتی بهزبان مقصد می نویسیم. اما در مورد جمله های بلند و دارای واژگان زیاد، بد نیست با یک مرور کلی و سریع، اول واژه های مهم و ناشناس آن را جداگانه با علامت گذاری برجسته می کنیم، همچنین باید ببینیم چه واژه ها و اصطلاحاتی به نظر جدید می آیند. آنگاه با استفاده از یک یا چند فرهنگ دو زبانه معانی آن لغات و عبارتهای جدید را پیدا کرده و یادداشت می کنیم

گام چهارم:

یکی دیگر از مشکلات ترجمه این است که معمولا می بینیم، برگردان جمله با معنی های لغاتی که ما از قبل می دانیم، جور در نمی آید. در اینجور موارد، بهتر است به این نکته توجه کنیم که آن لغت یا عبارت ممکن است معنا یا معانی دیگری نیز داشته باشد که ما از آن بی اطلاع هستیم. به عنوان مثال، شاید قبلا یاد گرفته باشیم که واژۀ (party) یعنی: مهمانی. اما همین واژه در عبارت (third party) یعنی: شخص و در عبارت (French Socialist Party) یعنی: حزب و در عبارت (the other party) یعنی: طرف.

گروه ایران مترجم با بکار گیری اصول ترجمه آماده دریافت سفارشات شما می باشد.