بخش وبلاگ ایران مترجم

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

گواهی های آموزشی

۱٫گواهی های صادره سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل تأیید می باشد. چنانچه در این گواهی عنوان مدرک تحصیلی و یا مهندس، دکتر، تکنسین وغیره… درج شده باشد، ارایه مدرک تحصیلی ذکر شده ضروری است.

۲٫اصل کارت مربیگری صادره سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل تأیید است.چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی و یاعنوان مهندسف دکتر، تکنسین و… ذکر شده باشد، ارایه اصل مدرک تحصیلی به دارالترجمه رسمی الزامی است.

۳٫گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی: گواهی های صادره از سوی مراجع دولتی داخلی مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل تأیید است.

۴٫گواهی های آموزش دوره های زبان: گواهی های صادره مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش فعالیت دارند با تأیید آموزش و پرورش قابل تأیید است.

۵٫گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی: گواهی های صادره شرکت های خصوصی مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت با ارایه روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل تأیید است.

۶٫گواهی های آموزشی کوتاه مدت صادره جهاد دانشگاهی: گواهی آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل تأیید می باشد.

۷٫گواهی های صادره مؤسسات خصوصی: گواهی های صادره مؤسسات خصوصی که تحت نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورقرار دارند، قابل تأیید نمی باشد. این مؤسسات صرفاً می توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند. هنر جویان باید گواهی برگزاری دوره را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت نمایند.

۸٫گواهی های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت: گواهی های آموزشی ساعتی، درصورتی قابل تأیید است که در متن آن مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضا شده باشد. گواهینامه های آموزشی دوره ای با ذکر ساعت، صادره از دانشگاه ها با امضا و مهر دانشکده ذی ربط قابل تأیید است.

۹٫ گواهی دوره های آموزش نظامی: تأیید گواهی دوره های نظامی، نیازمند اعلام رسمی بلامانع بودن آن از طرف اداره حفاظت اطلاعات سازمان و دستگاه ذی ربط و تأیید گواهی ارایه شده می باشد.

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

معمولا اسناد و مدارک تأیید شده توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورکه به منظور تأیید به بخش تأیید اسناد ارایه می گردد شامل موارد زیر است:

۱٫گواهی های تحصیلی و مدارک فارغ التحصیلی:

مدارک تحصیلی اعم از اصل مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل، شهریه و ریز نمرات با مهر و امضای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران جهت ترجمه رسمی اعتبار دارد و قابل تایید می باشد.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور با تأیید مرکز اموربین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.

۲٫وکالتنامه، اقرارنامه، رضایتنامه،تعهدنامه و…:

وکالتنامه ها و اسناد تنظیمی توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که به زبان فارسی تنظیم و تأییدگردیده، قابل تصدیق می باشد. برای تأیید اینگونه اسناد رعایت موارد زیر الزامی است:

الف- عدم وجود هرگونه خدشه و خط خوردگی در متن وکالتنامه ها.

ب- متن وکالتنامه باید با یک خط تحریر شده باشد و دارای تناقض نباشد.

۳٫اسناد تجاری:

این اسناد شامل صورتحساب کالا، گواهی مبدأ، گواهی بهداشتی و گواهی سلامت کالا  و غیره بوده که توسط  نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به تایید رسیده است.

۴٫احکام صادره محاکم خارجی:

تأیید این احکام منوط به تصدیق آن توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درکشور صادر کننده حکم می باشد.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه مدارک تحصیلی دانش آموزی

۱٫مدارک تحصیلی: (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره کل آموزش و پرورش استان قابل تأیید است.

۲٫تأییدیه مدرک تحصیلی: تأییدیه های تحصیلی صادره با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، وتصویر برابر با اصل پس از تأیید توسط اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه قابل تأیید است.

ترجمه مدارک تحصیلی

ترجمه مدارک تحصیلی

 ترجمه مدارک تحصیلی دانشگاهی

۱٫مدارک تحصیلی دانشگاهی: مدارک تحصیلی صادره توسط مؤسسات آموزش عالی و یا دانشگاهها، که حسب مورد به تأیید ادارات کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی رسیده  و دارای امضا و مهر مجاز معرفی شده از طرف آنها باشد، قابل تأیید است. مدارک کاردانی صادره از دانشگاه تربیت معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.

۲٫کارت دانشجویی: کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل تأیید توسط دارالترجمه رسمی نمی باشد.

 ۳٫گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان: این گواهی در صورتیکه دارای امضا و مهر مجاز معرفی شده باشد  قابل تأیید می باشد.

۴٫ارزشنامه های تحصیلی: ارزشنامه های تحصیلی صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربرد داخلی) قابل تأیید نیست.

۵٫مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه: مدارک صادره توسط حوزه های علمیه که ممهور به  مهر و امضای افراد معرفی شده باشد، قابل تأیید است.

۶٫سرفصل دروس: سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد با امضا و مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد قابل تأیید جهت ترجمه رسمی است.

۷٫کارنامه صادره سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به کنکور سراسری: کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه ها قابل تأیید نمی باشد.

۸٫تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد: تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاههای دولتی با امضا و مهر سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های آزاد اسلامی، با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی قابل تأیید است.

۹٫مدارک تحصیلی صادره مدارس خارجی مستقر در ایران: این مدارک پس از تأیید مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است.

۱۰٫مدارک صادره از آموزشکده های فنی: اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده های عالی فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل تأیید است.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

ترجمه فوری

ترجمه فوری

اصول اولیه ترجمه رسمی

ترجمه فوری همواره یکی از درخواست های مشتریان در دارالترجمه رسمی بوده است؛ خواه سفارش غیررسمی چون ترجمه مقالات و کتب، ترجمه فیلم و رسانه و … باشد خواه ترجمه رسمی اسناد و مدارک. ترجمه رسمی، یکی از انواع خدمات زبانی است. در این نوع ترجمه متون در حوزه قانونی ترجمه می‏شوند. از آنجایی که حوزه قانون وابسته به فرهنگ است، مترجمان حرفه ‏ای که در ترجمه رسمی تخصص دارند تنها کسانی هستند که باید ترجمه رسمی اسناد و متون حقوقی را انجام دهند. این کار باید به شکلی دقیق انجام شود، زیرا یک اشتباه کوچک در ترجمه یک قرارداد ممکن است منجر به ضرر مالی و اقامه دعوی شود.

در ترجمه فوری و رسمی، مترجم رسمی باید کاملا نسبت به این مسئله آگاه باشد که سیستم حقوقی مورد استفاده در سند اصلی مطابق با فرهنگ نویسنده است و این فرهنگ در زبان حقوقی بکار رفته در متن مورد استفاده قرار گرفته است. از طرف دیگر، متن ترجمه شده توسط فردی مطالعه می‏شود که با زبان و سیستم حقوقی دیگری آشناست. در زمان ترجمه متون حقوقی مخصوصا قراردادها، مهم است که وظایف و حقوق خاص فردی مشخص شود تا این وظایف و حقوق در متون مبدأ و مقصد به درستی و با دقت انتقال یابد.

ترجمه رسمی شامل اسناد کتبی، نظیر اسناد مهاجرت، شهادت‏نامه، وصیت‏نامه، اوراق بهادار، استشهادنامه، اسناد دادخواهی، اساسنامه شرکت و برچسب‏های اموال می‏شود. همچنین این مورد می‏تواند شامل گواهی دقت نیز شود. حضور مترجم در دادگاه می‏تواند در برخی موارد لازم باشد.

یک مترجم حقوقی باید با اصطلاحات ترجمه رسمی و حقوقی و همچنین شکاف‏ های واژگانی کاملا آشنا باشد. از آنجایی که قراردادهای زبانی موجود در متن مبدأ به فرهنگ نویسنده بستگی دارد، در نتیجه ممکن است با قراردادهای زبانی فرهنگ مقصد همخوانی نداشته باشد. به همین ترتیب، ساختارهای زبانی زبان مبدأ ممکن است در زبان مقصد معادلی نداشته باشند. مترجم باید نسبت به معادلات فرهنگی، اجتماعی و زبانی هر دو زبان آگاه باشد.

ترجمه فوری

ترجمه فوری

مهارت‏ های موردنیاز

ترجمه رسمی یک حوزه تخصصی است و نیاز به مهارت‏ های مختلفی دارد؛ مواردی نظیر:

  • تسلط کامل بر زبان مبدأ و مقصد
  • دانشی عمیق در زمینه سیستم‏ های حقوقی هر دو فرهنگ
  • دانشی قابل قبول در مورد زیرمجموعه‏ های قوانین مرتبط
  • آگاهی نسبت به موضوع و دیگر اصول مرتبط (مشاغل، کسب‏ و‏کارها)
  • آموزش مناسب در زمینه رشته ترجمه

یگانگی زبان حقوقی

موارد بالا حاکی از منحصربفرد بودن زبان حقوقی هستند. همانطور که دیوید کریستال، نویسنده و زبانشناس برجسته و دارای مقام دانشگاهی، بیان کرده است، زبان حقوقی دارای اشتراکاتی با علم و مذهب است؛ نیاز به دقت و انسجام و همچنین احترام به سنت‏ های تاریخی و عرفی دارد. زبان حقوقی باید تفسیر شود تا کاربرد عمومی آن را بتوان مورد استفاده قرار داد؛ گرچه باید مختص به مورد نیز باشد. باید در زبان ثبات وجود داشته باشد تا حل موارد به صورت منصفانه و منسجم انجام شود. با این حال، زبان حقوقی باید انعطاف‏ پذیر نیز باشد تا بتواند با موقعیت‏های جدیدتر تطابق یابد. علاوه بر این، باید اطمینان حاصل کرد که زبان مورد استفاده، هدف قانون از احترام به وظایف و حقوق افراد را مشخص می‏کند.

در مورد زبان انگلیسی حقوقی، دیوید کریستال چنین بیان کرده است که انگلیسی حقوقی زیرمجموعه ‏هایی دارد که نشان‏دهنده نقش ‏های مختلفی هستند که بازی می‏کند. زبان مورد استفاده در اسناد حقوقی نظیر آیین‏ نامه‏ ها، وصیت‏نامه ‏ها، بیمه‏ نامه ‏ها، اسناد و قراردادها متفاوت هستند. نوع دیگری از زبان انگلیسی حقوقی وجود دارد که در مراجع حقوقی از آن استفاده می‏شود. این مراجع در پانوشت‏ ها و فهرست‏ های راهنما مورد استفاده قرار می‏گیرند. در پرونده‏ های حقوقی از نوع دیگری از زبان حقوقی استفاده می‏شود.

تخصص

صنایع مختلفی از ارتباط، تکنولوژی و رسانه گرفته تا آموزش، بیمه، سرمایه‏ گذاری، علوم زندگی و املاک نیاز به خدمات ترجمه رسمی دارند. همچنین بهتر است بدانید شرکت‏ه ای قانونی حوزه‏ه ای عملکردی مختلفی دارند؛ بنابراین پیش نیازهای ترجمه فوری و رسمی آنها متفاوت است. برخی از این حوزه‏ های عملکردی شامل قوانین ضدانحصار، بانک‏داری و دارایی، حل اختلاف، استخدام و منافع، بیمه، مالکیت فکری، سرمایه ‏گذاری خصوصی، املاک و اقامه دعوی می‏شوند.

ترجمه رسمی کار ساده‏ ای نیست، زیرا اسناد حقوقی جزئیات فنی و اصطلاحات حقوقی دارند که بسیار پیچیده هستند. همچنین، مترجمان رسمی از دیگر مترجمان متمایز هستند؛ زیرا داشتن آگاهی در مورد اسناد فنی برای یک مترجم تبدیل به یک استاندارد شده است و مترجمان باید درکی قوی از قوانین خاص داشته و مهم‏ تر از همه، همواره در نظر داشته باشند که هر عبارت، معنای پنهان و نکته دقیق باید تا جایی که امکان دارد به شکلی دقیق ترجمه شود.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

ترجمه سند

ترجمه سند

چند نکته در خصوص ترجمه سند

ترجمه سند که جزء زیر شاخه‌های ترجمه رسمی محسوب می‌شوند شامل انواع اسناد نظیر قراردادها، پیشنهادات شرکت‌ها یا دولت، رونوشت‌ دادگاه، توافقنامه‌ محرمانه، قوانین، اظهارات شاهدان، مقررات، اظهارات و وصیت‌نامه‌، گواهی تولد، سپرده‌های بانکی، اسناد مهاجرت و اسناد محرمانه است.

نکاتی مفید در خصوص ترجمه اسناد حقوقی

در هنگام ترجمه اسناد رسمی حقوقی میبایست پنج اصل را در نظر داشت:

اطمینان از اینکه ساختار سند اصلی به وضوح قابل مشاهده باشد و سند ترجمه شده به طور مشابه ترجمه شده باشد.

در صورت لزوم، از وکلایی که به زبان مقصد تسلط دارند کمک بخواهید. تماس با افراد خبره در این زمینه به خصوص برای اظهارات شاهدان و اسناد و شرایط دولتی بسیار ارزشمند خواهد بود.

ترجمه سند

ترجمه سند

آشنایی با اصطلاحات و قوانین کشور خود در خصوص موارد ذکر شده در سند الزامی است. قبل از شروع ترجمه، آگاه باشید از ترجمه شما در کجا و چگونه استفاده می‌شود. این امر موجب می‌شود تا ترجمه خود را به شکلی دقیق تر انجام دهید. ترجمه سند همواره میبایست با دقت انجام شده و سبک خاصی از زبان مقصد در آن استفاده شود. کوچکترین اشتباه ممکن است منجر به سیر مراحل قانونی پیچیده شود.

جهت روشن تر شدن موضوع و پی بردن به اهمیت رعایت نکات مهم در روند ترجمه رسمی مدارک و اسناد در دارالترجمه رسمی لطفا به موارد ذیل از قوانین آیین دادرسی کیفری توجه فرمایید:

ماده ۶ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل، مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم به‌مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می‌شود:

الف ـ ترجمه و تطبیق با پروانه ای که مدت آن منقضی شده است‌.

ب ـ امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه‌.

ج ـ امتناع از حضور در مراجع قضایی بدون عذر موجه‌.

د ـ نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی‌.

ه ـ عدم رعایت تعرفه حق ‌الزحمه مترجمی‌.

و ـ ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع‌.

تبصره ـ مجازاتهای فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می‌باشد.

ماده ۷ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت‌ تکرار تا یک سال از مترجمی محروم می‌شود:

الف ـ امتناع از حضور در مراجع قانونی غیرقضایی بدون عذر موجه‌.

ب ـ تأخیر در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه‌.

ج ـ عدم رعایت ضوابط ترجمه‌.

د ـ عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی‌.

ماده ۸ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع ‌است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد.

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

ترجمه رسمی مدارک برای سفارت – دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی مدارک برای سفارت – دارالترجمه ۹۱۱

 

ترجمه رسمی مدارک برای سفارت – دارالترجمه ۹۱۱

تأیید اسناد صادره در داخل کشور

تأیید ترجمه مدارک ذیل در صورتی که اصل مدرک فارسی آن بهمراه باشد امکان پذیراست. ترجمه مدارک باید توسط مترجمین رسمی انجام و تصویر مدرک اصلی به آن الصاق و مشترکا پلمپ گردیده باشد و توسط اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه امضا و مهر شده باشد.

بخش اول – اسناد سجلی

۱٫شناسنامه: برای تأیید ترجمه شناسنامه رعایت موارد زیر ضروری می باشد:

الف: شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال باید عکس دار باشد.

ب: شناسنامه های قدیمی(مربوط به قبل از انقلاب) از درجه اعتبارساقط بوده و قابل تأیید نمی باشد.

ج: شناسنامه های مخدوشه، آبدیده، پاره شده و مشابه موارد مذکور قابل تأیید نمی باشد.

د: شناسنامه هایی که اطلاعات سجلی در تمام صفحات آن به طور ناقص درج شده باشد و یا فاقد مهر ثبت احوال باشد غیرقابل تأیید است.

۲٫کارت شناسایی ملی: ترجمه کارت شناسایی ملی با ارائه اصل آن قابل تأیید است.

  1. گواهی وفات ایرانیان: اصل گواهی وفات یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارایه اصل شناسنامه متوفی قابل تأیید است.

 

ترجمه رسمی مدارک برای سفارت - دارالترجمه 911

ترجمه رسمی مدارک برای سفارت – دارالترجمه ۹۱۱

۴.گواهی تجرّد: گواهی تجرّد صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در تهران ویا اداره کل ثبت احوال استان هایی که وزارت متبوع در آنجا دارای دفتر می باشد، با ارایه اصل شناسنامه، مشروط بر اینکه از تاریخ صدور آن بیش از یک ماه نگذشته باشد، توسط دارالترجمه قابل تأیید است.

  1. سند ازدواج :

الف: سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن با امضا و مهر دفتر رسمی ثبت ازدواج با ارایه اصل شناسنامه یکی از زوجین که مشخصات همسر در آن درج شده باشد قابل تأیید است.

ب: گواهی های صادره اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی که در ایران ازدواج نموده اند قابل تأیید می باشد.

ج: در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی های مزبور با ارایه اصل شناسنامه وثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل تأیید می باشد.

د: اقرار به زوجیت در صورتی قابل تأیید است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد.

ه: ازدواج موقت قابل تأیید نمی باشد.

و: ازدواج دوم به بالا با ارایه حکم دادگاه قابل تأیید است.

۶٫سند طلاق: سند طلاق یا رونوشت محضری آن با امضا و مهر دفتر رسمی ثبت طلاق و ارایه اصل شناسنامه یکی از طرفین که واقعه طلاق در آن درج شده باشد قابل تأیید است.

۷٫گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادره اداره سجل کیفری قوه قضاییه با ارایه اصل آن قابل تأیید است. اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت ۶ ماه می باشد.گواهی های صادره پلیس بین الملل ناجا(اینترپول) با توجه به اعتبار بین المللی قابل تأیید نمی باشد.

۸٫کارت های پایان خدمت، دوره احتیاط و معافیّت: کارت پایان خدمت جدید  و معافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی و خدمت دوره احتیاط با ارایه اصل آن قابل تأیید است. گواهی انجام خدمت وظیفه و یا تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت و معافیّت قابل تأیید نمی باشد.

۹٫گواهینامه های رانندگی: گواهینامه راهنمایی و رانندگی معتبر( سواری، کامیون، ماشین آلات سنگین و موتور سیکلت و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط اداره راهنمایی و رانندگی اعلام می شود قابل تأیید است.

 

ادامه دارد…

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

ترجمه سند املاک

ترجمه سند املاک

ترجمه سند املاک اعم از تک برگی یا دفترچه‌ای به زبان انگلیسی تنها به شرط اصل بودن و ممهور به مهر برجسته بودن ترجمه پذیر است و در غیر این صورت جعلی به حساب آمده و ترجمه آن مورد تایید دادگستری و وزارت خارجه نخواهد بود. علاوه بر این، کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن نیز قابل ترجمه می‌باشد. کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه وتأیید از سوی دادگستری و وزارت خارجه نمی‌ باشد. بنابراین شرایط و زمان ترجمه رسمی سند مالکیت و تائید آن به شرح زیر می‌باشد:

  • وجود اصل سند.
  • مُهر برجسته دفترثبت اسناد رسمی

(لازم به ذکر است که انجام ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت خارجه حداقل ۳ روز کاری به طول می انجامد و بسته به تعداد اسناد و مدارک این عدد به همان نسبت افزایش خواهد یافت)

ترجمه سند املاک

ترجمه سند املاک

در اختیار داشتن سند ملک بیانگر تمکن مالی فرد صاحب سند بوده و ارائه ترجمه رسمی سند ملک می تواند در زمان مراجعه به سفارت ها و دریافت ویزا، بعنوان امتیازی ارزشمند برای شمامحسوب گردد. تمامی سندهای ملکی دارای ارزش ترجمه رسمی و تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد. اسناد مالکیت که به دو گونه تک برگی و دفترچه ای تقسیم بندی می شوند در صورتی که در تاریخ ترجمه به عنوان وثیقه برای آزادی و یا در رهن باشند قابل تایید نخواهند بود. لازم به ذکر است در رابطه با اسناد اراضی و املاک کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن جهت ترجمه انجام می گیرد و بایستی توجه داشت که تصویر اسناد مالکیت چه تک برگی و چه دفترچه ای و یا هر سند دیگری قابل ترجمه و تایید نمی باشد.

همچنین، اصل اوراق استعلام ادارات ثبت اسناد و املاک که ممهور به مهر آن اداره می باشد قابل ترجمه و تأیید است. به طور کلی می توان گفت جهت ترجمه کلیه اسناد و مدارک اعم ا از مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، افتخارات، مجوز ها و پروانه های کسب و … نیاز به رویت اصل آنها توسط دارالترجمه های رسمی و دریافت آن می باشد.

آنچه که در خصوص نحوه تاییدیه کلیه اسناد و مدارک باید بدانید به تفصیل در مطالب پیشین که لینک آنها در ذیل آمده ارائه خواهد شد و می توانید پس از مطالعه آن در صورت نیاز و نیز داشتن سوال با این دارالترجمه تماس حاصل نمایید.

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

ترجمه نامه

ترجمه نامه

ترجمه نامه که از زیرشاخه های ترجمه مکاتبات تجاری به حساب می آید سال هاست مورد استفاده افراد در مشاغل و رشته های مختلف بوده و یادگیری آن مستلزم برقراری ارتباطات گسترده تر با جهان است. نامه که از دیرباز به عنوان یکی از اصلی ترین راه ها و ابزار های ارتباطی میان گذشتگان محسوب می شده هر چند روزگاری است جای خود را به وسایل ارتباطی پیشرفته تری داده اما نمی توان منکر نقش مهم آن در روابط میان افراد، شرکت ها، سازمان ها و بسیاری از تشکل ها شد. نامه نگاری این روز ها به عنوان بخش مهمی از ارتباطات میان افراد در شرکت های تجاری و بازرگانی بسیار حیاتی بوده چرا که برقراری ارتباط درست و بی نقص آن هم زمانی که زبان مورد صحبت و مذاکره زبان بومی نبوده و زبان دیگری چون انگلیسی، فرانسه، آلمانی و … می باشد، بسیار بسیار مهم می نماید و می تواند منجر به موفقیت و یا عدم موفقیت آن ارتباط گردد.

نگارش نامه های تجاری و یا اداری به کشور های دیگر به دلیل فرهنگ های متفاوت حاکم بر آنها کار ساده ای نیست و فرد بایستی علاوه بر دانش زبانی کافی نسبت به نکات نگارشی کشورهای مذکور آشنایی داشته باشد.

ترجمه نامه

ترجمه نامه

امری محسوس است که در روزگاری که در آن به سر می بریم به واسطه پدیده دهکده جهانی و نیز هر چه بیشتر نزدیک شدن مردمان دنیا به یکدیگر روابط وسیع تجاری و علمی بیش از پیش پدید می آید و نیاز به تبادل اطلاعات در مکان هایی به عنوان مثال هم چون شرکت ها، با اهداف گوناگونی چون عقد قرارداد، خرید و فروش محصولات، صادرات و واردات و بسیاری از موارد دیگر به مسئله ای مهم مبدل می گردد. حال در این میان آن چیزی که این جریان را امکان پذیر کرده و اصطلاحا جان می بخشد امر ترجمه است که بسیاری از ارتباطات دنیا را در هر سطحی ممکن می سازد.

به دلیل همین رشد روزافزون نیاز به مبادله اطلاعات و برقراری روابط بین المللی است که نیاز به خدمات ترجمه و یا به عبارتی مترجمان زبده و حرفه ای در این کار نیز افزایش می باشد. همانطور که نگارش نامه های رسمی مستلزم رعایت یکسری چارچوب ها و قوانین نگارشی است، نحوه ترجمه آن نیز به طبع بایستی مطابق با شیوه نامه نگاری باشد. به عنوان مثال می توان گفت برخورداری از لحنی رسمی و مودبانه، روانی و قبل فهم بودن متن، کوتاه یا موجز و مختصر بودن به شکلی که از اضافه گویی پرهیز شود، انتخاب قالب و چارچوب مناسب برای نامه های اداری و رسمی، و نیز نداشتن هیچونه اشتباه یا غلط املایی و نگارشی در متن نامه از جمله موارد حائز اهمیتی است که در صورت رعایت می تواند روند را به سمت موفقیت و در غیر این صورت حتی ترجمه یک کلمه به اشتباه می تواند به عدم موفقیت و ناکامی روند کار منجر گردد.

در همین زمینه از جمله یکی از چندین خدمات دارالترجمه رسمی ۹۱۱ و گروه ایران مترجم به غیر از ترجمه رسمی اسناد و مدارک، ترجمه غیررسمی مواردی چون متون مکتوب همچون ترجمه مقاله و کتب، ترجمه نامه و مکاتبات تجاری و بازرگانی و نیز ترجمه شفاهی می باشد.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

 

ترجمه کارت پایان خدمت

ترجمه رسمی اسناد و مدارک – دارالترجمه رسمی ۹۱۱

ترجمه کارت پایان خدمت و سایر اسناد و مدارک اعم از اسناد هویتی (که ترجمه کارت پایان خدمت نیز در همین رده قرار می گیرد)، همانند شناسنامه و کارت ملی، مدارک تحصیلی، همانند مدرک دپلم، پیش دانشگاهی، ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی، مدارک کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری به همراه ریزنمرات، اسناد مالکیتی چون سند های تک برگی و دفترچه ای، سند وسیله نقیله سبک و سنگین، اسنادی چون مجوز ها مانند جواز کسب، پروانه طبابت، پروانه بهره برداری، مدارک شغلی همانند گواهی اشتغال به کار، سوابق بیمه، فیش حقوقی، و نیز مدارک افتخارات و تقدیر نامه ها اعم از لوح های تقدیر و …همه برای ترجمه رسمی ابتدا بایستی از لحاظ تاییدات اولیه بررسی شده تا مشخص گردد آیا می توان با ترجمه رسمی صحت آن مدرک را تایید یا خیر که در این صورت احتمالا یا نیاز به یکسری مهر و امضا های تکمیلی داشته و یا به طور کل از لحاظ رسمی ارزش ترجمه ندارند که این امر توسط کارشناسان دارالترجمه و به تشخیص آن باید صورت گیرد.

در رابطه با تاییدات لازم برای سایر مدارک و اسناد و آگاهی از روند و پروسه دریافت تاییدات برای آنها در چند مطلب پیشین به تفصیل صحبت کردیم که می توانید با مراجعه به آدرس های زیر و کلیک آنها را مطالعه نمایید.

قسمت اول راهنمای تایید مدارک تحصیلی

قسمت دوم راهنمای تایید مدارک تحصیلی

همچنین می توانید پرسش و پاسخ های رایج در مورد ترجمه رسمی مدارک را در آدرس زیر مطالعه نمایید.

پرسش و پاسخ

ترجمه کارت پایان خدمت

ترجمه کارت پایان خدمت

ترجمه کارت پایان خدمت

کارت پایان خدمت نیز از جمله آن موارد است که می توان با ارائه اصل آن به دارالترجمه رسمی قابل ترجمه رسمی و همچنین در صورت درخواست مشتری دریافت تاییدات دادگستری و امور خارجه نیز امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است چه برای ترجمه کارت پایان خدمت و چه هرگونه سند و مدرک دیگر بایستی حتما اصل آن را ارائه کرد و در حقیقت اصل مدرک به رویت دارالترجمه رسمی برسد. این نکته را مد نظر داشته باشید که انجام ترجمه رسمی از روی کپی هرگونه مدرک امکان پذیر نمی باشد. در برخی موارد افردا کپی برابر اصل مدارک و اسناد خود را ارائه می کنند که باید گفت این مورد نیز برای ترجمه رسمی به هیچ وجه قابل تایید نیست. در ترجمه رسمی کارت پایان خدمت، و نیز سایر کارت های دیگر همانند کارت ملی، کارت بازرگانی، کارت عضویت نظام پزشکی، کارت عضویت در انجمن دندانپزشکان و …پشت کارت نیز ترجمه می شود.

همچنین در مواردی که کارت پایان خدمت مفقود می شود فرد می تواند با ارائه گواهی های صادره از نظام وظیفه ناجا مبنی بر مفقود شدن کارت و با تعیین محل خدمت نسبت به ترجمه رسمی آن اقدام نماید.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید