سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
همکاری با ما

متقاضی گرامی، شما می توانید تقاضای خود را برای همکاری با گروه ایران مترجم از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید. درصورت بررسی و پذیرش، به شما حداکثر ظرف 2 هفته از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد. در غیر اینصورت، در حال حاضر، همکاری شما مورد پذیرش/ نیاز نبوده است.

مترجم    ویراستار