سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
همکاری با ما

متقاضی گرامی، شما می توانید تقاضای خود را برای همکاری با گروه ایران مترجم از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید. درصورت بررسی و پذیرش، به شما حداکثر ظرف 2 هفته از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد. در غیر اینصورت، در حال حاضر، همکاری شما مورد پذیرش/ نیاز نبوده است.

مترجم    ویراستار