بحران کرونا

اقدامات مترجمان برای عبور از بحران کرونا-بخش دوم

اقدامات مترجمان برای عبور از بحران کرونا-بخش دوم اقدامات مترجمان برای عبور از بحران کرونا-بخش دوم: سیاست‌ های مشخصی را برای لغو و تنظیم مجدد قراردادها وضع کنید: مترجمینی مثل من و شما در مواقع بحرانی به هیچ وجه از کمک‌های دولتی برخوردار نخواهیم...

اقدامات مترجمان برای عبور از بحران کرونا-بخش اول

اقدامات مترجمان برای عبور از بحران کرونا-بخش اول اقدامات مترجمان برای عبور از بحران کرونا-بخش اول: شرایط هر چقدر هم که سخت و مشکل باشد، باز هم می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای افراد خلاق به وجود آورد. حفظ کسب و کار در شرایط کنونی که جهان با ویروس...