انواع تعادل در ترجمه متون تخصصی

دسته بندی انواع تعادل از دیدگاه نظریه پردازان

دیدگاه نایدا

انواع تعادل در ترجمه متون تخصصی ، به بررسی مهم ترین تقسیم بندی مفهوم تعادل در روند ترجمه می پردازد. احتمالاً معروف­ترین انواع تعادل، تعادل ساختاری و پویاست که «نایدا» (۱۹۶۴) آن ها را اصل قرار داد. تعادل ساختاری به پیام متن از دیدگاه شکل و محتوای آن پیام می­پردازد. در این نوع تعادل پیام زبان مقصد باید تا نزدیک­ترین حد ممکن با اجزاء مختلف زبان مبدا هماهنگی داشته باشد، که آن اجزاء می­تواند واژگانی، نحوی، سبکی، آوایی یا نوشتاری باشد.

دیدگاه کتفورد

طبق گفته «کتفورد»، یک قرینه (یا معادل) ساختاری هریک از دسته بندی­های زبان مقصد (واحد، سطح، ساختار، اجزای ساختار و …) است که می­توان گفت تا جایی که ممکن است «همان» فضا را از بعد «اقتصادی» در زبان مقصد اشغال می­کند که همین دسته بندی ها در زبان مبدأ اشغال می کند.

 

تعادل پویا از طرف دیگر برپایه­ ی این اندیشه است که متن مقصد باید همان تأثیری را بر روی مخاطب خود داشته باشد که متن مبدأ بر روی مخاطبش دارد. در این نوع تعادل، تأکید زیادی بر روی یافتن پیامی در زبان مقصد همانند با پیام زبان مبدأ نیست بلکه در عوض تأکید بر روی ایجاد ارتباط بین مخاطب زبان مقصد و پیام است به گونه­ای که همانند ارتباطی باشد که بین مخاطب زبان مبدأ و پیام موجود است («نایدا» ۱۹۶۴).

تعادل ارجاعی

انواع دیگر تعادل، شامل تعادل ارجاعی است که براساس آن تعادل بر کلماتی از متن مبدأ و متن مقصد تمرکز می­کند که به موارد فرامتنی یکسان در «جهان واقعی» اشاره می­کنند. تعادل مفهومی به منظور توصیف ارتباط بین کلمات متن مبدأ و متن مقصد مورد استفاده قرار می­گیرد؛ کلماتی که منجر به ایجاد تداعی­ها یا مفاهیم یکسان یا مشابهی در ذهن خواننده می­گردد. تعادل متن – معیار شامل کلمات زبان مبدأ و زبان مقصد است که در متون یکسان یا مشابهی در زبآن های مربوط به خود به کار می­روند.

تعادل پویا چقدر اهمیت دارد؟

تعادل پویا در ظاهر مفید به نظر می­رسد چرا که بر اهمیت معنا، و به خصوص، واکنش یکسان تأکید می­کند. می­توان این گونه استدلال کرد که این مورد در ترجمه­ی متون مربوط به دستورالعمل، مطالب آموزشی، اسناد حساس و … ضرورت دارد. اما کاربرد این مفهوم محدود است چرا که در اصل مربوط به پدیده­ های فرهنگی است که معمولاً در متون تخصصی یافت نمی­شود.

 

 

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

  دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs