پرداخت مبلغ سفارش

جهت پرداخت مبلغ سفارش، پس از تایید مبلغ توسط  بخش سفارشات آنلاین ترجمه و دریافت کد سفارش، لینک زیر را کلیک نمایید

 

پرداخت هزینه سفارش ترجمه آنلاین 

Translation Order Translation Jobs