ترجمه مقالات و چکیده مقاله

articles

مقالات و متون دانشگاهی و علمی با توجه به اینکه مخاطبان آن دانشجویان و اساتید می باشند و با هدف ارائه یافته ها و تحقیقات علمی با زبانی هر چه خلاصه تر و با بهره گرفتن از اصطلاحات تخصصی هر رشته نوشته می شوند. برای ترجمه و ویرایش مقاله ها و متون تخصصی بهترین راه استفاده از مترجمین و ویراستاران متخصص همان رشته ها و نظارت متخصصان ترجمه و ویرایش و افراد آشنا با تکنیکهای نگارش به زبان فارسی و زبان انگلیسی است.

ترجمه و ویرایش مقالات ISI از فارسی به انگلیسی نیز یکی دیگر از خدمات گروه ایران مترجم می باشد. بدون شک ترجمه مقالاتISI  باید توسط مترجمی و ویراستاری صورت گیرد که سابقه ویرایش و و ترجمه مقالات ISI، در آن زمینه تحقیقاتیرا داشته باشد. چرا که مترجم باید هم با اصطلاحات مربوط به زمینه تحقیقی مقاله آشنایی داشته باشد و هم اینکه با مفاهیم مقاله مورد نظر آشنایی کامل داشته باشد. در غیر این صورت ترجمه مقالات ISI کیفیت مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین گروه ترجمه تخصصی البرز برای شما مشتریان گرامی این امکان را فراهم می کند که ترجمه مقاله ISI خود را از فارسی به انگلیسی به مترجم و یا ویراستاری که سابقه نگارش مقاله ISI در زمینه تحقیقاتی شما را دارد، بسپارید. قطعا در ترجمه مقاله ISI و مقالات علمی می بایست علاوه بر درست ترجمه شدن کلمات تخصصی، مفاهیم علمی درون مقاله به درستی انتقال یابند و این کار تنها از مترجم و ویراستاریبرمی آید که درک کاملی از آن زمینه علمی و تحقیقاتی داشته باشد.

در گروه ایران مترجم برای ترجمه مقالات تخصصی علوم انسانی، ترجمه مقالات تخصصی پزشکی، ترجمه مقالات تخصصی مهندسی، ترجمه ی مقالات تخصصی علوم پایه و بقیه رشته ها از همکاری مترجمین متخصص هر رشته در مرحله ترجمه تخصصی و یا در مرحله ویرایش تخصصی کمک گر فته می شود. علاوه بر این، ترجمه تخصصی در مرحله دیگری نیز در بخش کنترل کیفیت ترجمه، بررسی و تایید نهایی و رد کیفیت ترجمه جهت بازبینی توسط مترجم و یا توسط ویراستار می شود.

ترجمه چکیده مقاله نیز می تواند کمک بسیار زیادی به کسانی نماید که می خواهد جهت انجام پایان نامه خود از ترجمه ادبیات تحقیق استفاده کنند. این افراد می توانند پس از انتخاب مقالات و قبل از ترجمه مقاله برای اطمینان بیشتر، ابتدا ترجمه چکیده مقاله را سفارش دهند و پس از اطمینان از محتوای نوشته سفارش ترجمه مقاله را ارسال نمایند.

برای سفارش مقاله اینجا را کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs