قوانین و تعهد های متقابل گروه و کاربران

باسمه تعالی

تعهدات متقابل گروه ایران مترجم و مشتریان به شرح ذیل می باشد:

۱ – گروه ایران مترجم تعهد می نماید هرگونه اطلاعات دریافتی از مشتریان و فایلهای دریافتی از ایشان را نزد گروه حفظ و نگهداری نماید.

۲ – گروه ترجمه تنها مسئولیت انجام ترجمه را برعهده دارد و هر گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به نقض قوانین حقوق معنوی در جریان ترجمه متنها متوجه شخص مشتری است.

۳ – گروه ایران مترجم تعهد دارد تمامی تلاش خود را به کار گیرد تا ترجمه ای با بهترین کیفیت در زمان اعلام شده در اختیار مشتری قرار دهد.

۴ – زمان انجام ترجمه به ازای هر ۶۰۰ کلمه حداکثر  ۲۴ ساعت و ساعت تحویل سفارشات نیز ساعت ۲۴ می باشد.

۵ – در صورت عدم رضایت مشتری از ترجمه دریافتی، وی می تواند حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از زمان تحویل اعلام شده اولیه،  تقاضای خود را جهت بازبینی مجدد از طریق تماس با واحد کنترل کیفیت و یا ایمیل به گروه اعلام نماید و گروه ترجمه نیز موظف به بازبینی و ویرایش مجدد می باشد.

۶ – آغاز فرآیند ترجمه منوط به پرداخت تمام هزینه ترجمه از جانب مشتری خواهد بود و گروه ترجمه هیچ گونه تعهدی نسبت به انجام سفارشی که تمام مبلغ تعیین شده برای آن پرداخت نشده است را ندارد. لازم به ذکر است که حداکثر زمان پرداخت حق الزحمه ترجمه ۲۴ ساعت پس از صدور فاکتور می باشد.

۷ – پس از تایید سفارش و پرداخت هزینه ترجمه استرداد وجه و فسخ قرارداد ترجمه ممکن نمی باشد.

۸ – چنانچه به هر علتی هزینه پرداختی از جانب مشتری کمتر از حق الزحمه تعیین شده باشد، از طریق ایمیل به وی اطلاع رسانی می گردد و چنانچه تا ۲۴ ساعت تفاوت هزینه پرداخت گردد، سفارش وی با ۲۴ ساعت تاخیر آغاز و انجام می شود، در غیر اینصورت قرارداد ترجمه  وی فسخ و هزینه دریافتی تا ۴۸ ساعت بعد به حسابی که از آن پرداخت صورت گرفته است عودت خواهد شد.

۹ – چنانچه گروه به هر دلیلی نتواند سفارش مشتری را به موقع انجام دهد، تعهد دارد مراتب را از پیش به اطلاع مشتری برساند و زمان جدید تحویل سفارش را با کسب رضایت مشتری به وی اعلام نماید.

۱۰ – از هزینه پرداختی مشتری، ۸۰ درصد صرف پرداخت هزینه کارکنان بخش سفارش، کنترل کیفیت، ویرایش و نظارت و انجام ترجمه می شود و ۲۰ درصد باقی مانده نیز جهت مدیریت پروژه ترجمه و پشتیبانی سایت ترجمه می باشد.

  جهت اطلاع از حدود هزینه های ترجمه می توانید اینجا کلیک کنید. هزینه اعلام شده با احتساب  ترجمه، ویرایش و نمونه خوانی می باشد.

برای سفارش ترجمه نیز می توانید اینجا را کلیک نمایید.

Translation Order Translation Jobs