ویرایش مقاله و ویرایش متن فارسی

editing 2

گروه ایران مترجم با توجه به اهمیت ویرایش متون و مقالات، ویرایش متون و مقالا انگلیسی و فارسی را نیز به مجموعه ی خدمات خود اضافه کرده است.

با پیشرفت و گسترش جامعه های مردمی و افزایش سطح سواد جامعه، سطح کیفی و حجم کمی مقالات روز به روز در حال افزایش است. همه ما می‌دانیم که درست نوشتن و ویرایش صحیح یک مقاله تا چه میزان می تواند در انتقال هر چه بهتر محتوای متن‌ تاثیر داشته باشد.

از سوی دیگر، جامعه دانشگاهی متون تخصصی بسیاری را تولید و ترجمه می کند. متخصصین، مقالات تخصصی مهندسی، مقالات تخصصی مدیریت، مقالات تخصصی بازرگانی، مقالات تخصصی زیست شناسی، مقالات تخصصی حسابداری، مقالات تخصصی پزشکی و سایر مقالات را به زبان فارسی و یا انگلیسی تولید می کنند. هر ساله، پایان نامه های ارزشمندی نیز در رشته های مختلف نگاشته می شود.

گاهی اوقات پیش می آید که دانشجو یا هر کاربر دیگری توانایی ترجمه ی متن را بصورت ابتدایی دارد اما به علت نداشتن تسلط کافی به قواعد آن زبان نیاز به ویرایش و تصحیح متن مورد نظر توسط کس دیگری را پیدا می کند. منظور نویسنده وقتی دقیقا به شنونده میرسد که نویسنده از گویا ترین و کمترین کلمات ممکن کلمات در نوشته ی خود استفاده کرده باشد و همچنین رعایت اصول قرارگیری لغات در کنار هم و اصول گرامری، نگارشی و املایی نیز در نوشتن ترجمه ی یک متن انگلیسی اهمیت بسیاری دارد.

ویرایش تخصصی مقالات فارسی، ویرایش تخصصی متون ترجمه شده، ویرایش ترجمه، و ویرایش پایان نامه هایی که از متون انگلیسی ترجمه شده اند توسط مترجمان و ویراستاران متخصصبخش دیگری از خدمات ترجمه و ویرایشگروه ایران مترجم می باشد. ویرایش مقاله های انگلیسی نیز که توسط متخصصین ترجمه شده اند و قرار است جهت ارائه در همایشها و یا مجموعه مقالات استفاده شوند و ویرایش ترجمه چکیده مقالات نیز از دیگر خدمات ایران مترجم می باشد.

ترجمه مقالات ISI از فارسی به انگلیسی و یا از انگلیسی به فارسی یکی دیگر از خدمات گروه ایران مترجم می‌باشد. بدون شک ترجمه ویرایش مقاله ISI می‌بایست توسط مترجمی و ویراستاری صورت گیرد که سابقه نگارش مقاله ISI، در آن زمینه تحقیقی را داشته باشد. چراکه مترجم و ویراستار می‌بایست با اصطلاحات مربوط به زمینه تحقیقی مقاله آشنایی داشته و مفاهیم مقاله مورد نظر را به خوبی بشناسد. قطعا در ترجمه و ویرایش مقاله ISI و مقالات علمی می‌بایست علاوه بر ترجمه صحیح کلمات تخصصی، مفاهیم علمی درون مقاله به درستی انتقال یابند و این کار تنها از مترجمی برمی آید که درک درستی از آن زمینه علمی و تحقیقی داشته باشد. در غیر این صورت ترجمه مقاله ISI کیفیت مطلوبی نخواهد داشت.

برای سفارش متن برای ترجمه و یا ویرایش اینجا را کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs