تئوری در باب ترجمه ی متون تخصصی

تئوری در باب ترجمه ی متون تخصصی

ترجمه ی متون تخصصی نیز مانند ترجمه ی معمولی در نتیجه­ کار نظریه پردازان ترجمه هم سود برده و هم زیان کرده است. تقریباً از چهل سال گذشته انبوهی از تئوری­ها، نمونه ­ها، رویکردها و نظرات به دنبال توضیح، توجیه، تحلیل و توصیف فرآیند ترجمه در جریان هستند. با این وجود ترجمه ی متون تخصصی، در در بیشتر این فعالیت­ها از قلم افتاده و به ندرت به طور آشکار به آن پرداخته شده است.

این مسئولیت بیشتر به عهده­ی خود مترجمان متون تخصصی یا آن دسته از دانشگاهیانی است که به طور کافی در مورد این بخش­های ترجمه فکر می­کنند که امتحان کنند و ببیند که چگونه این نظریه­های «جریان اصلی» می­توانند به انجام ترجمه ی متون تخصصی به صورت زیرساخت اولیه ی ترجمه آن گونه که هستند، مربوط می­شود. به طور معمول نتایج ناامید کننده است. نه به خاطر اینکه ترجمه متون تخصصی ذاتاً منحصر به فرد و دشوار است (اگرچه این گونه است) اما چون خود ترجمه فرار و ناپایدار است و این گونه به نظر می­رسد که یک اشتراک کامل از موانع ذهنی است که از فهم روشن آنچه مترجم در عمل انجام می­دهد جلوگیری می­کند.

سوال اینجاست…

گزینه ­های انتخابی ما کدام است؟ آیا ما خواستار یک تئوری ترجمه هستیم که به اندازه­ی کافی انعطاف پذیر و جامع باشد که بتواند حداقل در مورد برخی سطوح تمامی انواع ترجمه به کار رود اما پاسخ و شناخت عینی و مشخصی به ما ندهد؟ یا خواستار تئوری­هایی هستیم که بسیار تخصصی اند­ و روی بخش محدودی متمرکزند و بسیار ثابت و انعطاف ناپذیر­ هستند که یا پوشش وسیعی از فعالیت ترجمه را نادیده می­گیرند یا با اولین نشانه ی یک موقعیت غیرعادی ترجمه در گوش ما صدای فروپاشی می کند؟

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

         دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs