ترجمه ای موثر و قابل قبول

برای دستیابی به ترجمه ای موثر و قابل قبول، مترجم باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

برای دستیابی به ترجمه ای موثر و قابل قبول در روند ترجمه نیاز به رعایت یکسزی موارذ است از جمله:

الف) پیامی که مفهوم فرهنگی از آن دریافت و تفسیر می شود، نوع عنصر فرهنگی، ملی، مشترک یا محلی است.

ب) خوانندگان، افرادی با ارزش هستند در صوت کوتاهی ترجمه، خواننده آن را بطور کامل رد می کند.

ج) موثرترین نقاط مورد بحث ، اظهار اطلاعات ، طبقه بندی شده ی است که متن به هدف تعیین شده برسد. در غیر اینصورت ترجمه به هدفش نمی رسد.

د) ترجمه هایی که بطور کل از نظر فصاحت و بلاغت در زبان مقصد مورد قبول واقع شده اند. در غیر اینصورت پیام متن ناسازگار به نظر می رسد. ممکن است پیام، کل متن را در برگیرد و یا از جنبه ی خاصی آشکار به نظر برسد، برای مثال زمانی که مترجم در ترجمه سبک خاص دفترچه راهنمای یک شرکت ناموفق باشد.

هـ) زبان کلیشه ای (واژگان و اصطلاحات قابل قبول)

ترجمه ای موثر و قابل قبول

ترجمه ای موثر و قابل قبول این موضوع، ترجمه طوری به نظر می رسد که انگار فردی خارج از آن تخصص مطلب را نوشته است. (زیرا استفاده ی صحیح از واژگان و اصطلاحات مشخصه ی اصلی صلاحیت فنی و نشانه ی این است که نویسنده یا گوینده در آن حوزه ی تخصصی فعالیت می کند.

از همه مهمتر مترجم باید ترجمه ای تولید کند که مقرون به صرفه باشد. به نظر می رسد تصمیماتی که مترجم در ترجمه انجام می دهد با ترجمه به معنی سنتی آن فاصله ی زیادی دارد. مقرون به صرفه بودن ممکن است به معنی حذف بخشی از سند زبان مبدأ باشد: برای مثال خلاصه کردن ۳۰ صفحه به ۱۰ خط یا مثال های دیگری از این دست.

اضافه کردن بخش هایی به متن برای فراهم آوردن اطلاعاتی که در سند اصلی گفته نشده است، اما مترجم فکر می کند که اطلاعات برای خواننده فرهنگ زبان مقصد حیاتی است.

یا اینکه مترجم متن دو صفحه ای را به متن ۵ صفحه ای یا بالعکس ترجمه کند. و با این کار او تنها قسمت هایی از متن مبدا که با نیاز خوانندگان و یا سازماندهی اسناد و غیره مرتبط است را ترجمه می کند. البته تمام اینها مستلزم سطح بالایی از دانش فنی است.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs