ترجمه رسمی و ساختار های مجهول

ترجمه حقوقی و ساختارهای مجهول

ترجمه رسمی و ساختار های مجهول: وکلا مایلند که از ساختار مجهول استفاده کنند. صورت مجهول ساختار زبانی ای است که این اجازه را به نویسنده می دهد تا از نامیدن یا اشاره به شخص یا چیزی که عملی را انجام داده است پرهیز کند.برای مثال جمله ی ” قرارداد نقض شد” صرفاً واقعیت را شرح می دهد و اشاره ای به شخص خطاکار که قرارداد را نقض کرده است، نمی کند. در  قسمت قبل نمونه های بسیاری از استفاده از ساختار مجهول است:

مثلاً: بلافاصله خود بخود فسخ می شود.”   shall be forthwith automatically terminated”, ممکن است مجدداً منصوب شود و به کارش ادامه دهد“may be reinstated and continued” ،مشاهده و انجام شده باشد To be observed and performed،ممکن است ترجمه شده باشد،, may be rendered اعلامیه کتبی فوری داده شده باشد prompt written notice may be given و تقاضای پرداخت غرامت شده استindemnity is sought of..

وکلا برای اجتناب از تشخیص و اشاره مستقیم به شخصی که عهده دار مسولیتی است، از ساختار مجهول استفاده می کنند. به همین دلیل آنها در جایی که کننده کار باید شناسایی و توضیح داده شود، بیشتر ساختار مجهول را به ساختار معلوم ترجیح می دهند. گاهی به همین دلیل وکلا در استفاده از ساختار مجهول نیز افراط می کنند. حتی وقتی فاعل یا کننده کار شناسایی و شناخته شده اند نیز ساختار مجهول مورد استفاده قرار می گیرد ، برای مثال در نمونه هایی که پیشتر ذکر شد:” به وسیله ی طرف الف یا ب انجام شده باشد”to be performed by party A or B”،”که منظور قرارداد است” “Which is intended by the contract.”

ترجمه ساختار های مجهول

در ترجمه ساختار های مجهول و بخصوص ترجمه رسمی اغلب به پیروی از الگوی اصلی ترجمه می شود. به هر حال ممکن است انطباق در برخی زبان ها و نمونه هایی که در آن ساختار های مجهول به همان اندازه که در زبان انگلیسی متداول اند مورد استفاده قرار نمی گیرند، ضروری باشد. انتقال ساختار مجهول به زبان مقصد الزامی نیست.

کلمات مورد استفاده در قانون مملو از علائم نشانه شناختی با لایه های چند گانه معنا از فرهنگ حقوقی خاصی که بخشی از آن هستند، می باشند. برای مثال، بسیاری از کلمات در قانون عرفی شامل کلمات ساده، روز مره و کلماتی که به نظر می آید وکلا تمایل به استفاده از آن ها را دارند، از قبیل “ subject to” ، “provided” و غیره، تاریخچه هایی از استفاده حقوقی دارند. این کلمات در طول قرنها به وسیله ی دادگاه ها در سوابق حقوقی تعریف و تفسیر شده اند. آنها خشت های وابسته به باستان شناسی هستند که در گذشته ساخته شده اند چهار چوب قانون را حمایت کرده و هنوز هم حمایت می کنند. هر چه داستان و تاریخچه این عناصر اصلی به همراه دارند، ولو اینکه بسیاری از مردم با آنها آشنا نیستند یا از تاریخچه اش آگاهی ندارند از بین نمی رود.

زبان حقوقی انگلیسی

در این رابطه، زبان حقوقی انگلیسی و پیش نویس حقوقی در چند دهه گذشته دستخوش اصلاحات و تغییر شده اند تا آنها را برای افراد غیر متخصص، قابل درک و قابل دسترسی سازند. در بیست یا سی سال گذشته، در کشور هایی  که زبان اصلی آنها انگلیسی است، صنف وکلا تلاش کردند تا پیش نویس حقوقی و شیوه نویسندگی را در باصطلاح جنبش غیر رسمی ساده کنند. این جنبش از استفاده زبان ساده و آسان برای انتقال معنا با وضوح هر چه بیشتر بدون تکلف و تصنع غیر ضروری که همان تاکید بر وضوح و سادگی است، دفاع می کند.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۹۴ الی ۹۶)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs