ترجمه رسمی و زبان مبهم قوانین

زبان مبهم قوانین

در ترجمه رسمی و حقوقی زمانی یک کلمه، عبارت یا جمله مبهم است که بیشتر از یک معنی داشته باشد. ابهامات واژگانی و ساختاری یا نحوی هستند. کلماتی نظیر ‘right’ ‘’light’’ در انگلیسی برای مثال هر دو به عنوان اسم و صفت بسته به نحوه کاربرد آنها می توانند بیش از یک معنی داشته باشند. یک مرتبه هارت موردی را ذکر کرد که وصیت کننده ای (vessel)( ظروف/ قایق) خود را برای موصی له بر جای گذاشت آیا در اینجا منظور موصی ظروفش بوده یا قایقش یا هر دو.

به علاوه جمله ممکن است ابهام ساختاری یا نحوی داشته باشد. همانند مثالی که اغلب در این باره ذکر می شود The police shot the rioters with guns.” پلیس با اسلحه به آشوبگران تیر اندازی کرد”یا “پلیس به آشوبگرانی که تفنگ داشتند، شلیک کرد.” به طور کلی دادگاه های آمریکا در صورتی اساس نامه یا قراردادی را مبهم می دانند که مستعد بیش از یک تفسیر منطقی باشد. به نظر می رسد اکثر اختلافات حقوقی ناشی از ابهام واژگانی است تا ابهام نحوی.

مفهوم مبهم

در ترجمه رسمی یک اصطلاح مبهم یا غیر صریح است اگر موارد مرزی کاربرد حقیقی را قبول کند. وقتی می گوییم مفهومی مبهم است که هیچگونه حقیقت موضوعی واضحی وجود نداشته باشد خواه مفهوم به کار رود یا نه. مثلاً کلماتی مانند brown, bald, old  در انگلیسی و کلمات مفهومی یا مفاهیم گروهی نظیرjust , intelligent مبهم هستند زیرا به فضای تیره شاخص اشاره می کنند. مثالی دیگر واژه انگلیسی serious  در عبارت serious consequence  بدست خواهد آمد اگر رای اتحادیه اروپا با آن موافقت کند. واژه “serious” چه چیز رادر بر دارد:

جواز اقتصادی، اقدام کاری با شدت یا هر نتیجه دیگری. یکی از انواع ابهام، ابهام عمدی است با کلماتی نظیر religion , vehicle  و fruits در انگلیسی این نوع ابهام در قانون کاملاً رایج است از دادگاه ها اغلب خواسته می شود تا مثلاً واژه vehicle  را معنی کنند. همانطور که در مثال ” هیچ وسیله ی نقلیه ای اجازه پارک در اینجا راندارد. ” که در کتاب هارت ( ۱۹۹۴/۱۹۶۱) آمده واژه vehicle  مبهم است، با هر تفسیری که مثال این واژه می شود  می توان آن را به شکل های گوناگونی ترجمه کرد : ماشین،  آمبولانس یا اسکیت.

ترجمه رسمی و قوانین

منظور از عدم صلاحیت چیست؟

منظور از عدم صلاحیت چیست؟ چه میزان صدمه به بینایی لازم است تا کسی به علت معلولیت قانوناً نابینا محسوب شود؟ بزرگسال به چه کسی اطلاق می شود. برای مثال سن قانونی برای رانندگی، نوشیدن الکل، سیگار کشیدن و رای دادن چه زمانی است؟ چه کسی به عنوان کارمند دولت برای اهداف اساس نامه رشوه محسوب می شود یا گوجه فرنگی میوه است یا سبزی؟ این موارد از جمله مثالهای دیگر در این باره هستند. برای این و بسیاری موقعیت های دیگر اغلب هیچ جواب یا راه حل آسانی وجود ندارد. اما بر اساس اصل none liquet ( این واضح نیست ) دادگاه هیچگاه حق ندارد که مسئولیت تعیین معنای حقوقی حکم را رد کند.

یک اصطلاح زمانی همگانی است که مناسب هر یک از چیزهایی باشد که تفاوتهایشان رد نشده یا لزوماً چشم پوشی نشده برای مثال واژه رنگین بر عکس نوع خاصی از رنگ قرمز یا آبی.

در ترجمه رسمی و حقوقی قوانین هم از احمل کلی و ابهام ، مشخصات زبان شناختی استفاده می کند و هم به آنها بستگی دارند. تشخیص عدم قطعیت زبان شناسی و نامعلومی قانونی امری ضروری است، عدم قطعیت زبان شناسی در ترجمه حقوقی به ویژگی های گوناگون زبان از جمله ابهام، دوپهلویی و دیگری عدم وضوح در کاربرد اصطلاحات زبان شناسی مربوط می شود که احتمالاً منجر به نامشخصی قانونی می شود. عدم قطعیت قانونی یا نا مشخصی قانونی به این معنی است که زمانی قانون نامشخص است که یک سوال از قانون یا از چگونگی اجرای آن در واقعیت هیچ جواب صحیح واحدی نداشته باشد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۷۳ الی ۷۵)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs