ترجمه رسمی و ساختارهای پیچیده

ساختار های پیچیده و بلند جمله

ترجمه رسمی و ساختار های پیچیده موضوعی است که برای مترجمان ناآشنا نیست. در اسناد حقوقی، ویژگی مشترک زبان این است که معمولا جملات پیچیده و بلند هستند، این نه تنها در زبان انگلیسی که در مورد بسیاری از زبان ها صادق است.

علم نحو به ساختار جملات و توالی کلمات اشاره دارد. در حالیکه کلمات اجزای ساختمان بنیادی زبان و دربرگیرنده معنی هستند، ترجمه هیچگاه در سطح واژگانی نمی ماند بلکه فراتر می رود. کلمات در ترجمه هیچگاه جدا از هم نیستند و معانی صحیح آنها را به طور کامل نمی توان درک کرد مگر آنکه با توجه به شیوه هایی که ساخته شده اند تجزیه شوند.

به طور کلی جملات در متون حقوقی از جملات در انواع دیگر متون بلندترند و می توانند برای اهداف گوناگونی به کار روند. با وجود این  ساختار نحوی پیچیده می تواند مشکلاتی در فهم متن برای خواننده از جمله مترجم ایجاد کند. این ساختارها گاهی ترجمه به زبان مقصد را نیز دشوار می سازد .

یافتن جملات پیچیده وبلند در اسناد حقوقی متداول است برای مثال:

در صورت ورشکسته شدن پیمان کار یا ایجاد مصالحه یا توافق با طلب کارانش یا داشتن  پیشنهادی در خصوص شرکت خود به منظور توافق داوطلبانه برای مصالحه قروض در خصوص شرکت وی به دادگاه برای انتصاب مدیر، یا منحل کردن حکم ایجاد شده (به جز با هدف احیاء یا ادغام شرکت ها) یا رای برای منحل کردن داوطلبانه

یا تعیین مدیر موقتی، دریافت کننده یا مدیر تجارتش یا مامور وظیفه تکفل، یا زیر نظر مدیریت دستگاه قضایی قرار گرفتن، یا داشتن اموال تصرف شده به وسیله ی یا از طرف دارنده هر اوراق قرضه ای که توسط اوراق بهادار حفظ شده، مربوط به هر دارایی شامل این یا اوراق بهادار،استخدام پیمان کار زیر نظر این قراداد باید فوراً خود به خود خاتمه یابد اما اگر مالک و پیمان کار، امانت دار او در ورشکستگی، مدیر تسویه، مدیر تسویه موقتی، دریافت کننده یا مدیر بر حسب مورد قبول داشته باشند، کارمند مذکور می تواند دوباره استخدام و مشغول به کار شود.

در این مثال بند اصلی در صورت …، اشتغال… باید خاتمه یابد. همه بند ها و شرایط دیگر برای پوشش حالت ها و موقعیت هایی است که چنین حادثه ای ممکن است رخ دهد.

این مطالب را می توان در دو جمله یا بیشتر با وضوح بهتری نوشت مثالی دیگر:

از آنجا که ارزش هرگونه مواد یا کالا، مطابق بند…، در مورد پرداخت گنجانده شده است چنین مواد و کالا هایی جزو دارایی مالک هستند و از آن پس پیمانکار جز برای استفاده به خاطر پروژه نمی تواند این متعلقات را از جایی که بوده اند انتقال دهد یا سبب شود یا اجازه دهد که منتقل یا جابجا شوند، اما با این حال پیمانکار باید مسئول هرگونه ضرر از آن و خسارت به آن، برای هزینه انبار،نگهداری و بیمه آن باشد تا زمانی که تحویل داده شوند و بر روی یا مجاور پروژه قرار گیرند که پس از آن قوانین بند را… در مورد شرایط باید به کار ببرند.

این مثال ها ممکن است در مقایسه با زبان نوشتاری معمول روزمره غیر عادی به نظر برسند اما مواردی جدا و مستثنی از اسناد حقوقی انگلیسی نیستند.

 

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۲۱ و ۲۲)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs