ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

در این جا قصد داریم به معرفی تخصص اصلی گروه ایران مترجم، یعنی ترجمه و ویرایش متون و مقالات انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی توسط مترجمین و ویراستاران متخصص ما در این حوزه بپردازیم.

گروه ایران مترجم متشکل از مترجمان و ویراستاران متخصص و متعهد و جوان کشور و با هدف ارائه ی هرچه بهتر خدمات چه از نظر کیفیت، چه از نظر سرعت و چه از نظر دقت راه اندازی شده است. تخصص گروه ایران مترجم در زمینه ی ترجمه و ویرایش مطالب فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی می باشد و در راستای همین موضوع خدمات خود را ارائه می دهد، خدمات گروه ایران مترجم با قیمتی منصفانه و در زمینه های ترجمه و ویرایش متون معمولی و تخصصی و دانشگاهی مانند پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی می باشد.

در این جا نمونه ی ترجمه ی انگلیسی به فارسی بخشی از یک متن را آورده ایم تا بیشتر با نوع کار ما آشنا شوید.

This study empirically investigates the factors impacting internet banking (IB) usage by Turkish bank customers. A unique internet banking usage model (IBUM) was developed and validated. The initial proposed model incorporated 10 factors named usefulness, ease of use, control, social influence, compatibility, risk, website features, alliance service, awareness of service and personalization that affect internet banking usage. The initial model was tested against both measurement and structural models. The results of initial model testing indicated that compatibility has the most significant effect on internet banking usage which is then followed by alliance service, usefulness, personalization and ease of use. Consequently, the initial model was modified in order to find the inter-relationships among factors. The final IBUM consists of 7 factors which are able to explain 65% of the variance in internet banking usage.

این مطالعه تجربی به بررسی عوامل موثر بر بانکداری اینترنتی (IB) که توسط مشتریان بانک ترکیه استفاده شده است می‌پردازد. یک مدل استفاده از بانکداری اینترنتی منحصر به فرد (IBUM) در این مقاله توسعه داده شده و مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است. مدل پیشنهادی اولیه ۱۰ عامل به نام‌های سودمندی، سهولت استفاده، کنترل، نفوذ اجتماعی، سازگاری، خطر، ویژگی‌های وب سایت، خدمات اتحاد، آگاهی از خدمات و شخصی سازی که استفاده از بانکداری اینترنتی را تحت تاثیر قرار داده است در آن گنجانیده شده است. مدل اولیه در برابر هر دو مدل اندازه گیری و ساختاری مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تست مدل اولیه نشان داد که سازگاری دارای اثر قابل توجهی در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد که به دنبال آن سرویس اتحاد، سودمندی، شخصی سازی و سهولت استفاده ایجاد می‌شود. در نتیجه، الگوی اولیه در جهت پیدا کردن روابط داخلی میان عوامل تغییر یافت.IBUM نهایی شامل ۷ عامل که قادر به توضیح ۶۵٪ از واریانس در استفاده از بانکداری اینترنتی است.

برای سفارش ترجمه اینجا را کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs