ترجمه متون مطبوعاتی

ترجمه متون مطبوعاتی کمی با ترجمه سایر متون متفاوت می باشد چرا که جملات و متون ساختارهای متفاوتی نسبت به سایر متون انگلیسی دارند و کار ترجمه آن ها کمی متفاوت می باشد و نیاز به تجربه و تخصص در این زمینه دارد.

مطالب مطبوعاتی به عنوان یکی از پر اهمیت ترین عوامل ایفاگر نقش در بررسی مسائل زبانی همواره مدنظر بوده اند و باعث می شوند تا دانشجویان زبان با مهارتهای گوناگون ارتباطی آشنا گردند و آنها را به کار ببرند. ترجمه متون مطبوعاتی برای فراگیرندگان رشته مترجمی زبان های خارجی مخصوصا زبان انگلیسی یک نوع تمرین خیلی خوب برای یادگیری هرچه بهتر محسوب می گردد. تجربه در کلاس های درس نشان داده است که برای اینگونه دانشجو ها بعضی وقت ها ترجمه متون مطبوعاتی خارجی سخت تر از ترجمه متون مطبوعاتی انگلیسی زبان داخلی به نظر می رسد.

رابطه خلاقیت و کیفیت ترجمه در متون مطبوعاتی

مترجم در روبرو شدن با متن مبداء به طور کلی در دو مرحله مشخص با عنصر خلاقیت درگیر می شود. اولین مرحله هنگام خواندن متن مبدا و دومین مرحله در حین نوشتن ترجمه . در مرحله ترجمه، مترجم هم از نظر قید های زبانی و ساختارهای زبان و هم از نظر افکار مترجم (قید های فرا زبانی) خلاقیت را از سوی مترجم می طلبد. گزارشات حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داده با توجه به اینکه میزان خلاقیت در افراد مختلف، نسبی و چیز های گوناگونی در میزان آن تاثیر دارد لذا در هیچ کدام از متون ادبی و متون مطبوعاتی بین دو مورد بالا یعنی خلاقیت و کیفیت رابطه خاصی وجود ندارد و کیفیت متن ترجمه شده بوسیله ی مترجم به عامل هایی مانند اطلاعات و دانش زبانی بالا، مسلط بودن مترجم بر زبان مبدا و مقصد و همچنین مسلط بودن مترجم بر اصول و استراتژی های ترجمه بستگی دارد.

در مناطق گوناگون با زبان های مختلف در دنیا، ترجمه تنها راه ایجاد و برقراری ارتباط با انسان ها و جوامع گوناگون را به هم پیوند زده است. با گسترش ارتباطات مردمی و با بالا رفتن سطح تفکر میان جامعه های گوناگون ترجمه دیگر به یک هنر و علمی بزرگ تبدیل شده است. در دانشکده های زبان و دانشگاه های معتبر جهان رشته ی مترجمی به عنوان یک علم دارای قواعد و دستور مطرح شده است.

شما می توانید با کمک مترجمین متخصص ما متون مطبوعاتی خود را به بهترین نحو و با بهترین کیفیت ترجمه کنید کافیست با ما تماس بگیرید.

Translation Order Translation Jobs