ترجمه ی متون علمی در مقابل ترجمه ی متون تخصصی

ترجمه ی متون علمی در مقابل ترجمه ی متون تخصصی

ترجمه ی متون علمی در مقابل ترجمه ی متون تخصصی بحثی است که بسیاری آن دو را به یکدیگر اشتباه میگیرند. یکی از مهمترین استدلال های غلط در بحث ترجمه ی متون تخصصی این است که به طریقی آن را با ترجمه ی متون علمی یکی بدانیم. حتی بدتر از آن اینکه این دو اصطلاح را به جای یکدیگر استفاده کنیم. در سرتاسر متون مربوط به ترجمه،  در ارجاعات مختصر که مکررا به ترجمه ی متون تخصصی داده می شود، اصطلاح ترجمه ی تخصصی و علمی را می بینیم که نویسندگان، شاید به راحتی، ایرادی نمی بینند که با این دو همزاد به عنوان دوقلوهای به هم چسبیده یا حتی یک شخص برخورد کنند. وجود این اشتباه اساسی فقط موضوع را پیچیده می کند زیرا ترجمه ی متون تخصصی و علمی مانند هم نیستند و این طور که بر می آید، دقیقا قابل مقایسه با یکدیگر نیز نمی باشند.

علی رغم ارتباط روشنی که بین این دو ترجمه وجود دارد، از این نظر که هر دو، با درجات متفاوتی، با اطلاعات برگرفته از کار دانشمندان سر وکار دارند، ترجمه ی متون علمی با ترجمه ی متون تخصصی کاملا متفاوت است. مطمئنا هر دو دارای اصطلاحات فنی هستند و، در ظاهر، هر دو با موضوعات پیچیده ی علمی (تا اندازه ای) سرو کار دارند اما برجسته نمودن این شباهت های ظاهری به قیمت در نظر نگرفتن تفاوت های، بسیار مجاب کننده ی، دیگر کار بسیار آسانی است.

تفاوت متون علمی و متون تخصصی

یکی از راحت ترین روشهای رفع ابهام از این موضوع، بررسی ماهیت لغات: علمی و تخصصی می باشد. علمی مرتبط با علم است که در فرهنگ لغت  Chambersاین گونه تعریف می شود: « دانشی که از طریق مشاهده و تجربه اثبات شده، با نکته سنجی آزمایش شده، قاعده مند شده و در زیر مجموعه ی قوانین کلی قرار گرفته است» («چمبرز» ۱۹۹۲). تخصصی به تکنولوژی مربوط می شود که در فرهنگ لغت  Oxford English این گونه تعریف شده است: «به کار گیری دانش علمی برای اهداف کاربردی».

بنابراین می توانیم بگوییم ترجمه ی متون علمی در ارتباط با دانش محض با تمام شکوه نظری، رمزگونه و فکری آن است در حالیکه ترجمه ی متون تخصصی مرتبط با این موضوع است که چگونه دانش علمی در واقع، از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد، عملا به کار گرفته می شود. تفاوت بین این دو نوع ترجمه به وسیله ی علوم اطلاعات نیز تایید می شود. «پینچاک» (۱۹۷۷: ۱۳) بیان می کند که حتی در کتابخانه ها علوم محض در ۵ گروه دسته بندی می شوند در حالیکه علوم کاربردی، به عبارت دیگر اطلاعات وابسته به فناوری، در جای خود به ۶ گروه تقسیم می شوند.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه کتاب و مقاله اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs