تعادل ترجمه ای در صنعت ترجمه

تعادل در ترجمه

سطوح تعادل

تعادل ترجمه ای در صنعت ترجمه به بیان شفاف این موضوع مهم می پردازد. ضمن آن که می­ بینیم  تعادل بین متون مبدأ و مقصد کامل و قطعی نیست. اما، می­ تواند در چندین سطح مختلف به کار رود. در این جا چند روش ارائه شده است که سطوح تعادل را بررسی می ­کند. یکی از متداول ترین آن ها طرحی است که «کلر» پیشنهاد کرد. طبق نظریه­ «کلر» تعادل می ­تواند در سطوح زیر یافت شود:

الف. معنای لغوی

یعنی شیء یا مفهومی که به آن اشاره شده است. در متونی مانند دفترچه ی راهنمای کاربر، دستیابی به تعادل در این سطح نسبتاً کار آسانی است. چرا که باید به طور مداوم به محصولی که خواننده در حال یادگیری نحوه ی استفاده از آن است، اشاره کنیم.

ب.معنای مفهومی

که طبق نظریه­ «کلر» به سطح زبانی، زبان طبقات اجتماعی، گویش، وسیله بیان، سبک، بسامد، حوزه، معنا و لحن عاطفی تقسیم می شود. محقق شدن تعادل در این سطح گاهی اوقات می­ تواند دشوار باشد. به عنوان مثال، در جایی لحن غیر رسمی و پر شوری که متن مبدأ به کار می گیرد ممکن است در زبان مقصد از لحاظ فرهنگی غیر قابل قبول باشد.

ج. معیارهای متنی

که ویژگی­ های زبانی خاص متون مانند مجوزها، اسناد قانونی، نامه­های تجاری و … می­ باشند. در معیارهای متنی ممکن است از دوم شخص برای خطاب به خواننده­ های متون راهنمای کاربر و یا از ساختارهای مجهول به منظور توصیف آزمایش ­های موجود در مجلات علمی استفاده شود.

د. معنای عملی

که شامل انتظارات خواننده می­شود.

 

«کامیسارو» (۱۹۷۷) نیز مجموعه­ای از سطوحی را که تعادل در ترجمه می­تواند در آن ها یافت شود مطرح می­کند. در زمینه­ ی آن­چه که «فاوست» (۱۹۹۷: ۶۰) آن را «تعادل مشخص و نامشخص» می نامد تمام سطوح پیشنهادی «کامیسارو» بر روی یکدیگر قرار می­ گیرند. بدین صورت که پایین­ ترین سطح تعادل حفظ می­شود و سطح بالاتر بعدی روی آن قرار می­گیرد و به همین ترتیب ادامه می ­یابد.

این سطوح به ترتیب زیر می­ باشند:

_ تعادل در سطح معنا یا پیام کلی. غیر از هدف ارتباطی کلی، هیچ تعادل مشخصی بر پایه ­ی عوامل موقعیتی، دستوری یا واژگانی وجود ندارد.

_ علاوه بر سطح قبلی، این نوع تعادل موقعیت خاصی را در هر دو متن مشخص می کند.

_ علاوه بر سطوح قبلی، تعادل در این سطح فاکتورها یا اجزایی را حفظ می کند که موقعیت مشخص شده در سطح ۲ را توصیف می­کند.

_ علاوه بر تمامی اطلاعاتی که به عنوان نتیجه سطوح قبلی تعادل بیان شد. این سطح تعادل معنایی و نحوی را تشکیل می­دهد. در آن اکثر لغات متن مبدأ واژگان نظیری در متن مقصد دارند و مؤلفه­ های نحوی آن ها در زمینه ی تغییر صورت­ به یکدیگر مربوط می شود.

_ این سطح تعادل تشابه نزدیکی را بین متون مبدأ و مقصد در تمام سطوح زبان نشان می­دهد.

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs