تعریف ترجمه تخصصی به زبان ساده

ترجمه تخصصی چیست؟

ترجمه تخصصی به زبان ساده، مبحثی است که با بیانی ساده به تعریف مسئله ای به نام ترجمه تخصصی می پردازد. ترجمه ی تخصصی به خصوص در حیطه ی دانشگاهی مدت زیادی است که در ترجمه به عنوان جوجه اردک زشت در نظر گرفته می شود. ترجمه ی تخصصی جذابیت خاصی ندارد و فاقد گیرایی سحرآمیز واعتبار انواع دیگر ترجمه است و اغلب در تقسیم بندی انواع ترجمه در رتبه ی پایین قرار می گیرد و ارزش آن کمی بیشتر از اعمال اصطلاحات فنی و دانش موضوعی است. در واقع، این عوامل، به خصوص دانش موضوعی، ازجهاتی نشان می دهد که ترجمه ی تخصصی مانند وحشی های دوران جدید در جهان زبان  ترسناک و نفرت انگیز است.

واضح است که ترجمه ی تخصصی از گذشته ها نیز در ادبیات مرسوم به خویشاوند دور ترجمه ی «حقیقی» بوده است.  این نوع صنعتی وحرفه ای ترجمه در متون مربوط به نظریه های ترجه نادیده گرفته می شده است. «فرانکو اکسلا» (۲۰۰۴) در یک بررسی واضح این مورد را تایید می کند و گزارش می دهد که از ۲۰۴۹۵ فهرست چاپی که در BITRA، کتابنامه ی چندزبانه ی تحقیق ترجمه، فهرست شده است فقط در ۱۹۰۵ یا به ۳ /۹ درصد آن ها اشاره شده است. از طرف دیگر ترجمه ی متون ادبی علی رغم موقعیت خوب آن در زمینه ی حرفه ای، موضوع تقریبا ۴۳۱۴ نسخه چاپ شده است که ۲۱ درصد از کل تعداد نسخه ها را شامل می شود.

اصطلاحات تخصصی

کاری که در رابطه با این موضوع انجام شده به میزان زیادی به اصطلاحات و موضوعات تخصصی محدود شده است (مانند: حافظه ی ترجمه یا ترجمه ی ماشینی و غیره) یا باید جهت بازتاب حقایق جدید مربوط به ترجمه ی متون تخصصی به روز شود (مانند: «پینچاک» ۱۹۷۷، «سایکز» ۱۹۷۱). با این حال، بر خلاف آنچه خیلی ها گمان می کنند، ترجمه ی متون تخصصی بیشتر از صرفا یک روزنه ی امیدی  در تحقیقات نظری است. در واقع ریشه ی اجتناب ناپذیر آن در ترجمه ی بازرگانی و و ارتباط تخصصی باعث شده است این بخش بسیار غنی تر و پیچیده تر از آنچه تصور می شده است باشد.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs