تقسیم بندی افراد دخیل در تولید و ترجمه متن

آشنایی با افراد مختلف و دخیل در روند تولید متن و ترجمه

تقسیم بندی افراد دخیل در تولید و ترجمه متن، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. لذا، از آنجایی که دانستن این مسئله نه تنها برای مترجم بلکه برای مشتریان نیز ضروری به نظر می رسد، ما در اینجا به آن می پردازیم. لازم به ذکر است در متن ذیل متن بروشور یک محصول می باشد. اگر شرایط عملی پیرامون تولید متون چند زبانه را بررسی کنیم، می توانیم گروه های زیر را پیشنهاد کنیم:

  • آغاز کننده ی متن
  • نویسنده/ تولید کننده ی متن
  • آغاز کننده ی ترجمه
  • مترجم
  • کاربر

۱- آغاز کننده متن:

آغاز کننده ی متن  شخص یا نهادی است که مسئول تولید متن اصلی در زبان مبدأ می باشد.

۲- نویسنده/ تولید کننده ی متن:

سپس آغاز کننده ی متن از نویسنده (که ممکن است درون سازمانی یا پیمان کار مستقل باشد) می خواهد که متن را تولید کند.

۳-آغاز کننده ی ترجمه:

شخص یا نهادی است که مسئول آغاز فرایند ترجمه است. این شخص معمولا  همان آغاز کننده ی متن است با این تفاوت که آغاز کننده ی ترجمه ممکن است بخش یا مدیریت دیگر همان شرکت باشد. انگیزه های فرایند ترجمه شبیه انگیزه های فرایند تولید یک متن است، که می تواند علاقه ی وارد شدن به بازارهای جدیدی باشد که در آنجا متن نه تنها روشی برای آموزش مشتریان بلکه «نماینده ی رسمی» آن شرکت و محصولاتش نیز است. انگیزه ی ترجمه ممکن است لزوم تبعیت از ملزومات قانون باشد همچون قطعنامه ی س۴۱۱ «شورای اتحادیه ی اروپا» که در آن آمده است «راهنمای محصول باید به زبان مشتریان نوشته شود» صرف نظر از اینکه محصول ساخت کجاست («شورای اتحادیه ی اروپا» ۱۹۹۸: ۳). آغاز کننده ی ترجمه، متن و برخی از انواع دستورالعمل ها را برای مترجم می فرستد.

۴- مترجم:

مترجم اغلب باید به تجربه های پیشین و دانش قبلی خود از قواعد ادبی متون هر دو زبان متکی باشد. بنا براین مترجم، با استفاده از دانشی که از هر دو زبان دارد، که شامل روش های تهیه ی متون تاثیرگذار به زبان مقصد، دانش موضوعی ودرک نیاز، انتظارات وخواسته های خوانندگان می شود، درحالیکه همزمان از مطابقت خواسته های مشتریان با ملزومات قاونی متن اطمینان می یابد، نسخه های خارجی متن راتولید می کند. سپس ترجمه در اختیار کاربر قرار می گیرد، کسی که نشانگر آخرین مرحله ی این فرایند است.

۵- کاربر:

به گفته ی «هولز-مانتری» (۱۹۸۴: ۱۱۱)، کاربر عامل اصلی تهیه ی متن مقصد می باشد. زمانی که متون تخصصی ترجمه می شود، دو دسته کاربر وجود دارد: کاربر زبان مبدأ و کاربر زبان مقصد. اگرچه این دو کاربر در ظاهر از لحاظ نیاز هایشان کاملا متفاوت هستند، به عبارت دیگر در مورد زبان متن، اهداف کلان مشترک خاصی دارند، مثلا هر دو می خواهند نحوه استفاده از یک محصول را یاد بگیرند. با این وجود این هدف ممکن است از راه های گوناگونی محقق گردد. این زمانی است که نویسنده ومترجم متون تخصصی هدف مشترکی دارند و مشخص می کنند کاربر مربوط چه می خواهد وچگونه باید آن را برآورده کرد. جهت انجام ترجمه ای کارآمد، مترجم باید به خوبی کاربر رابشناسد ودرک نماید («ریس» و «ورمیر» ۱۹۸۴: ۱۰۱).

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

         دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs