دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی

بخش ۲- اسناد مالکیت، حقوقی و قضایی

۱٫سند مالکیت ملک: سند مالکیت جدید هولوگرام دار(تک برگی ) یا منگوله دار به شرط اینکه  ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در توقیف نباشد، قابل تأیید است. کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن باید ترجمه شده باشد. تصویر برابر با اصل سند مالکیت قابل تأیید نمی باشد.

۲٫سند مالکیت اتومبیل: برای تأییدسند مالکیت خودرو ارایه دفترچه مالکیت آن الزامی است.

۳٫گواهی ارزیابی املاک: گزارش ارزیابی املاک و مستغلات صادره توسط کارشناسان رسمی دادگستری وکارشناسان رسمی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، حسب مورد درصورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه با ارایه اصل سند مالکیت قابل تأیید می باشد.

۴٫اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری: اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری با امضا و مهر مرکز راهنمایی و رانندگی ناجا و اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضای وزارت راه و شهرسازی  قابل تأیید است.

۵٫قرارداد فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول: قرارداد فروش و اجاره نامه هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی صادر می شود و حاوی کدرهگیری باشد، قابل تأیید است.

۶٫وکالتنامه: وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضای سردفتر با ارایه شناسنامه موکل قابل تأیید است. چنانچه از تاریخ تنظیم وکالتنامه بیش از یکسال شمسی گذشته باشد، تأییدیه دفترخانه درخصوص اعتبار وکالتنامه الزامی است.

الف. وکالتنامه تفویضی با ارایه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه، قابل تأیید است.
ب. وکالت درخصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی صغیر به غیر از والدین، قابل تأیید نبوده و نیازمند رأی دادگاه می باشد.

ج. وکالتنامه های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل تأیید نمی باشد.

.تعهد نامه: تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضای سردفتر درصورتی قابل تأیید است که طبق مقررات تنظیم و مستندات آن از جمله اصل شناسنامه متعهد به دارالترجمه رسمی ارایه گردد.

دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی

۸٫اقرارنامه: اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر قابل تأیید است اقرارنامه باید وفق مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۷۴ قانون مدنی تنظیم شده باشد. چنانچه در اقرارنامه، مستندی ذکر شود، ارایه آن برای تأیید الزامی است. مثلاً برای اقرار به فرزند خواندگی (رأی دادگاه) اقرار به تجرّد (گواهی تجرّد صادره اداره ثبت احوال) اقرار به زوجیّت (اصل شناسنامه) اقرار به مالکیت (سند مالکیت) اقرار به نسبیّت (رأی دادگاه )الزامی است.

۹٫استشهادیه: استشهادیه متضمن به امضای شهود درصورت ممهور بودن به مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی قابل تأیید است. بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیّت اخلاقی، تجرّد و علیه اشخاص قابل تأیید نبوده و در بعضی موارد حسب شهادت ارایه شده، مستند استشهادیه الزامی است.

استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان درصورتی تأیید می شود که سن والدین از ۶۰ سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از ۱۸ سال کمتر باشد.

۱۰٫گواهی محل سکونت: این گواهی در صورت تنظیم در دفتر اسناد رسمی ویا پس از احراز و تأیید ناجا توسط دارالترجمه رسمی قابل تأیید است.

۱۱٫احکام قضایی صادره دادگاهها: احکام انحصار وراثت، سرپرستی، حضانت، احکام قطعی دادگاهها، قیم نامه، ولایت نامه، و غیره باید از سوی مراجع ذی صلاح مربوطه صادر شده باشد. تأیید ترجمه احکام جزایی دادگاهها از قبیل حد، حبس، اعدام و… که ممکن است به نحوی مورد سوء استفاده قرار گیرد غیر قابل تأیید  می باشد. مگر اینکه مرجع قضایی ذی صلاح، مجوز تأیید آنرا صادر کرده باشد. ضمنا احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضایی با اعلام اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ویا  نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قابل تأیید می باشد.

ضمنا تأییدترجمه احکام اخراجی و پاکسازی وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی قابل تصدیق نمی باشد.

۱۲٫اجراییه و تعهدات ثبتی: اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و… صادر می شود با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابل تأیید است.

ادامه دارد…

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

Translation Order Translation Jobs