دانلود رایگان مقاله روانشناسی اجتماعی ۲۰۱۷

معرفی و دانلود مقاله ۲۰۱۷ ژورنال Journal of Experimental Social Psychology

الف. معرفی ژورنال Journal of Experimental Social Psychology

مقاله روانشناسی اجتماعی چاپ ژورنال منتخب الزویر بوده و این ژورنال حاوی مجموغه ای از مقالات در زمینه روانشناسی و شامل تحقیقاتی است که با استفاده از روش های تجربی یا شبه تجربی صورت گرفته اند. این ژورنال ضمن انتشار مقالاتی که با بکارگیری متد های تجربی یا روش های آماری اقدام به بررسی موضوعات در حیطه روانشناسی اجتماعی کرده اند، پذیرای سایر مطالعات انجام شده جهت آشنایی خوانندگان با نتایج بدست آمده از این تحقیقات تجربی خواهد بود.

 

 

 

ب. نمونه ترجمه چکیده منتخب ژورنال  Journal of Experimental Social Psychology

تشخیص چهره واقعی از مصنوعی با استفاده از شبکه های پردازش چهره به طور دقیق و سریع امکان پذیر خواهد بود. اما نکته ای کمتر راجـع به آن مـی دانیم این است که کدام تفـاوت های بین فـردی یا ویژگی های محـرک در دریافـت کننده بر تشخیـص او از چهـره زنده ممکن اسـت تاثیرگـذار باشد. در مطالعـه پیش رو، محرک ها در سطـوح مختلف انیمیشن ایجاد شده اند و شرکت کنندگان تلاش می کنند چهره ظاهر شده و جان دار در این سطوح را تشخیص دهند.

 

 

 

ج. دانلود و سفارش ترجمه چکیده مقاله ها

 

 

دانلود رایگان چکیده مقاله ۲۰۱۷

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

  دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs