دانلود رایگان مقاله مدیریت عملیاتی۲۰۱۷

معرفی و دانلود مقاله ۲۰۱۷ ژورنال Operations Management

الف. معرفی ژورنال Operations Management

مقاله مدیریت عملیاتی چاپ ژورنال منتخب الزویر بوده که این ژورنال در باب مسائلی همچون تحقیقات تجربی و موضوعات آکادمیک و عملی در حیطه مدیریت اقدام به نشر اطلاعات می نماید. تحقیقات صورت گرفته در این مقالات ادامه دهنده راه و روش های جمع آوری داده ها و مباحثی است که در زمینه مدیریت عملیاتی و در میان افراد محقق قرار دارد. مطالب منتشر شده در این ژورنال به صورت توصیه ای و تحمیلی نبوده بلکه روشن کننده راهی است که در آن مدیران قادر خواهند بود مدیریت عملیاتی کار های خود را به طور موفقی بدست گیرند.

 

 

 

ب. نمونه ترجمه چکیده منتخب ژورنال Operations Management

دپارتمان جدید علمی طراحی در ژورنال مدیریت عملیاتی مقالاتی در زمینه این شاخه از مدیریت با استفاده از راهبرد های علمی است. هدف اصلی این استراتژی گسترش اطلاعاتی است که می تواند به صورت مستقیم و مشخص در روند بکارگیری عملیات و به منظور تحقق اهداف و داده های مورد نظر کمک نماید. نکته برجسته در توسعه این اطلاعات استفاده از مسائل و فرصت هایی است که در زندگی حقیقی رخ می دهند.

 

 

ج. دانلود و سفارش ترجمه چکیده مقاله ها

 

دانلود رایگان چکیده مقاله ۲۰۱۷

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs