دانلود رایگان مقاله مهندسی مواد و متالوژی

معرفی و دانلود مقاله ۲۰۱۷ ژورنال Progress in Materials Science

الف. معرفی ژورنال Progress in Materials Science

مقاله مهندسی مواد و متالوژی از سری مقالات منتشر شده در ژورنال منتخب الزویر می باشد. این ژورنال با عنوان « پیشرفت در علم مواد »، به بررسی مروری و انتقادی مطالعاتی می پردازد که در رابطه با علم مواد و بهره برداری از آن در مهندسی و برنامه های کاربردی دیگر خواهد بود. تمرکز اصلی این مقالات بر جوانب اساسی موضوع به ویژه ریز ساختار ها و نانو ساختار ها و رابطه آنها با خواصی (مکانیکی، شیمی، الکترونیک، گرانش، نوری، و زیست پزشکی) چون ماهیت الکترونیکی و اتمی فاز های فشرده می باشد.

 

 

 

ب. نمونه ترجمه چکیده منتخب ژورنال Progress in Materials Science

در این مقاله ضمن بررسی وضعیت فعلی خواص مکانیکی ذاتی خانواده گرافن مواد، آمادگی و ویژگی های نانو کامپوزیت های مبتنی بر مقادیر زیادی گرافن نیز به دقت ارزیابی خواهد شد. در این میان موضوعی که به وضوح روشن است، فایده و کاربرد طیف سنجی رامان به منظور مطالعه خواص مکانیکی پوسته گرافنی و کامپوزیت های آنان است. علاوه بر آن، استراتژی های آماده سازی نانو کامپوزیت های نامبرده و ویژگی های مکانیکی آنها در قسمت نقد ادبی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

ج. دانلود و سفارش ترجمه چکیده مقاله ها

 

 

دانلود رایگان چکیده مقاله ۲۰۱۷

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs