دانلود فرهنگ زبانها

دانلود فرهنگ زبانها - ترجمه انگلیسی به فارسی

یک مترجم خوب برای آنکه بتواند دید بهتری نسبت به کار ترجمه داشته باشد باید نه تنها با زبانهایی که به آنها ترجمه می کند کاملا آشنا باشد، بلکه باید زبان بعنوان علم را نیز به خوبی بشناسد. در اینجا می توانید فرهنگی بی نظیر که شما را با تاریخچه و زمینه تمامی زبانهایی که به آنها ترجمه می کنید یا نمی کنید، می شناسید و یا نمی شناسید آشنا شوید. برای دانلود رایگان این دیکشنری از ایران مترجم روی لینک زیر کلیک کنید.

نام کتاب:  Dictionary of Languages Andrew Dalby

تعداد صفحات:

فرمت : PDF

دانلود دیکشنری اختصارات

دانلود فرهنگ زبان بخش اول

دانلود فرهنگ زبان بخش دوم

دانلود فرهنگ زبان بخش سوم

Translation Order Translation Jobs