دانلود کتابهای تخصصی رشته حسابداری

 

مجموعه زیر در مورد کتابهای تخصصی رشته حسابداری شامل ۲۵ کتاب کامل از تمامی دروس پایه رشته حسابداری از ترم اول تا آخر دوره کارشناسی. اکثر این کتابها به صورت پاورپوینت است و و برای ارائه مطلب از بخش های مختلف کتابها به صورت کنفرانس و پاورپوینت در کلاسهای درسی مناسب است. از این جهت برای اساتید این رشته نیز کارایی دارد.

sck-accountancy-services
منبع :وبلاگ آقای معظمی

اصول حسابداری ۱
انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: ۴۳۹
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۸۱/۱ مگابایت
تهیه کننده: دکتر میرزا حسن حسینی
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

اصول حسابداری ۱
نگارندگان: عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده
تعداد صفحات: ۴۱۸
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۱۱۰ کیلوبایت
تهیه کننده: علی اصغر ترابی
دانلود کنید
پسورد:electronic-library.blogfa.com

اصول حسابداری ۲
نگارنده: دکتر یحیی حساس یگانه
تعداد صفحات: ۴۰۴
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۱۴۶ کیلوبایت
تهیه کننده: مهدی هدایتیان
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

اصول حسابداری ۳
نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: ۲۴۷
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۳۲/۱ مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

اصول حسابداری ۳
نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: ۴۷۹
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۲۵۵ کیلوبایت
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

اصول حسابداری ۳
نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: ۲۴۳
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۳۵/۱ مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری میانه ۱
نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: ۴۹۰
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۴۳۸ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری میانه ۱
نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: ۳۵۹
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۴۱۶ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کننده: علیرضا غلامی کیان
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری میانه ۱
نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: ۴۰۴
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۶/۶۳ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کننده: عبدالکریم مقدم
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

جزوه آموزشی حسابداری میانه ۱
نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: ۷۱
فرمت: DOC (ورد)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۳۷۴ کیلوبایت
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری میانه ۲
نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: ۳۹۱
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۱۶۹ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری میانه ۲
نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: ۳۹۱
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۵۲ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – علی اصغرترابی
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری صنعتی ۱
نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: ۲۸۲
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۳۵/۱ مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری صنعتی ۱
نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: ۳۰۳
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۱۰۳ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کننده : عبدالکریم مقدم
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری صنعتی ۲
نگارنده: محمود عربی، نسرین فریور
تعداد صفحات: ۳۳۸
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۴۸۵ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری صنعتی ۲
نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: ۲۹۶
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۴/۳۰ کیلوبایت
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری صنعتی ۳
نگارنده: نسرین فریور، محمود عربی
تعداد صفحات: ۱۸۰
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۱۸۱ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کننده: دکتر حسن صالح نژاد
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری مالیاتی
نگارنده: محمد رمضان احمدی
تعداد صفحات: ۱۸۰
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۲/۶۹ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کنند: علی اصغرعیوضی حشمت
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

مباحث جاری در حسابداری
نگارنده: دکتر حسین کرباسی یزدی
تعداد صفحات: ۲۰۶
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۴۰ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کننده : علی اصغر ترابی
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

مدیریت مالی ۱
انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: ۳۰۵
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۲۴۴ کیلوبایت
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

مدیریت مالی ۲
نگارنده: دکتر مهدی تقوی
تعداد صفحات: ۶۱۶
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۱۴۲ کیلوبایت
تهیه کننده : مهدی هدایتیان
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری پیشرفته ۱
نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: ۳۶۶
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۱۲۷ کیلوبایت
توضیحات: کتاب بسیار جامع و کاربردی است.
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابداری پیشرفته ۲
نگارنده: دکتر حسین کرباسی یزدی
تعداد صفحات: ۳۱۵
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۴/۹۶ کیلوبایت
تهیه کننده : علی شفیع زاده
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابرسی ۱
نگارنده: پرویز گلستانی، امیر علی خان خلیلی
تعداد صفحات: ۲۹۹
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۴۱ کیلوبایت
تهیه کننده: علی شفیع زاده
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

حسابرسی ۱
نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: ۲۸۲
فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی
زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی
حجم: ۹۰ کیلوبایت
دانلود کنید
پسورد: electronic-library.blogfa.com

Translation Order Translation Jobs