دانلود کتاب تحقیق در علوم پزشکی و زیستی ۲۰۱۷

معرفی و دانلود کتاب Research in Medical and Biological Sciences

الف. معرفی و دانلود کتاب Research in Medical and Biological Sciences

کتاب تحقیق در علوم پزشکی و زیستی شامل موضوعاتی است که نیاز هر محقق را در حیطه اطلاعات زیستی و تحـقق اهدافش تامـین می نماید. کـتاب پیش رو بـه عنوان منبعـی الهـام بخش در تعیلـم متخصصان این حـوزه، دربرگیرنده مسائلی از جمله فلسفه علوم، اخـلاقیات، ارزیابی ها، و برنامـه های کمـکی بوده که با وجود رایج بودن آنها، اما در مباحث تحصیلی در نظر گرفته نشده است. لـذا، مطالعه این کتاب امکان تسهیل در روابط موجود میان مرزهای مرسوم و گسترش پروژه های تحقیقاتی مدرن و بین رشته ای را فراهم خواهد کرد.

 ب. دانلود و سفارش ترجمه کتاب تحقیق در علوم پزشکی و زیستی

 

 

دانلود کتاب تحقیق در علوم پزشکی و زیستی

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs