دانلود کتاب مهندسی حمل و نقل شهری و ترافیک ۲۰۱۷

معرفی و دانلود کتاب ۲۰۱۷ Sustainable Mass Transit

الف. معرفی و دانلود کتاب ۲۰۱۷ Sustainable Mass Transit

کتاب مهندسی حمل و نقل شهری به بیان چالش ها و فرصت های موجود در سیستم حمل و نقل درون شهری می پردازد. یکی از اهداف این کتاب بررسی سیستم های حمل و نقل از منظر گوناگون از جمله اقدامات، نگهداری، توسعه، طراحی، ساخت، و به روز آوری می باشد. یکی از نکاتی که در این کتاب به آن اشاره شده ارزیابی عواملی اسـت که باعث کاهـش یا حذف تاثیرات مخرب محیط زیست از جمله زیر ساخت ها و پوشش های گیاهی، حفظ مواد و منابع طبیعی و در ادامه سایر اقداماتی است که منجـر به ایجاد محیطی تاب آور می شـود. در کتـاب مهندسی حمل و نقل شهری تمرکز اصلی بر معرفی افق های نو در رابطه با محدودیت های نظام مند محیط زیست، ارزیابی چرخه تداوم ساختار های حمل و نقل، و عواملـی است کـه توسعه و پایایی سیستم حمل ونقل و زیر ساخت های آن را در پی خواهد داشت.در پایان این مجموعه نیز از اقداماتی نام برده شده است که می تواند به ارتقاء کیفـیت این سیـستم بیفزاید.

 

 

 

ب. دانلود و سفارش ترجمه کتاب حمل و نقل شهری پایدار

 

 

دانلود کتاب حمل و نقل شهری پایدار

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs