سخنی کوتاه با مترجمان تازه کار

چند قانون ساده و عدم تخطی از آن

سخنی کوتاه با مترجمان تازه کار، نگاهی دارد به چند اصل ساده ولی کاربردی برای مترجمان به خصوص افرادی که ابتدای کار هستند. بر اساس عقیده و نظر تعدادی از مترجمان با سابقه، تازه کارها راباید به خوبی آگاه کرد تا چند قانون اساسی را مد نظر داشته باشند.

۱- هیچگاه با تامل، بخاطر موفقیت کار براورد هزینه را کاهش ندهید. زیرا وقتی که شما این کار را انجام دهید، تقریبا امکان پذیر نخواهد بود که برای کارهای بعدی، مجدد، همین نرخ و قیمت معمولی، پایه و اساس قرار داده شود.

۲- هرگز در کار ناامید نشوید. البته شاید این امر در تصمیم سخت به نظر آید. اما صرف وقت جهت انجام ترجمه های کم ارزش و ساده به مراتب بهتر از سپری شدن زمان جهت جستجوی ترجمه های پرمنفعت است.

فرد مبتدی در ادامه باید به موارد زیر توجه خاصی داشته باشد:

۳- حد و توانایی خود را بشناسید، تلاش نکنید تا با مترجمان دیگر دربخش هایی از بازار که نیازمند دانش و تجربه است و شما از آن برخوردار نیستید، رقابت کنید.

۴- به هیچ وجه برای به ثمر نرسیدن قراردادهائی که منفعت مالی و یا از نظر حرفه ای سودی ندارند، بیم به خود راه ندهید.

۵- ترجمه های یک صفحه ای و یک باره را قبول نکنید مگر اینکه بتوانید برای هزینه های اجرایی، هزینه ای ثابت و قابل توجه قرار دهید.

۶- ترجمه های یکی دو صفحه ای از مشتری مشابه را بطور مجزا انجام ندهید و برای مشتریان عادی خود سامانه عضویت در نظر بگیرید.

۷- اعتماد به تعهدات گفتاری

۸- پرهیز از بلند پروازی و امید واهی :

مترجمان خرده پا به انعقاد قرارداد با وزارت دفاع و بخش های دیگر دولتی که درآمد عادی را برای ده سال آینده آنها تضمین خواهد کرد تمایل ندارند. این دست قرارداد ها را فقط از طریق قراردادهای حرفه ای سطح بالا می توان بدست آورد.

۹- آگاهی از خطرسقوط:

همانطور که قبلاً اشاره شد، مترجمان می بایست مراقب باشند که همیشه تعدادی از مشتریان ثابت و دائم را برای خود حفظ کنند.

 

               

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

        دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

 

Translation Order Translation Jobs