فرهنگ واژگان تخصصی کشاورزی

فرهنگ واژگان تخصصی کشاورزی

رشته کشاورزی از رشته های بسیار پرکاربرد در جوامع انسانی است. کشاورزی از اولین علم های بشر بوده است که اشنایی با آن و توسعه شاخه های ان در سرنوشت انسان ها تاثیر بزرگی داشته است. برای تسل بهتر و اشنا شدن با فن آوری های تخصصی کشاورزی نیازمند آشنایی با واژگان و اصطلاحات تخصصی این رشته هستیم. دیکشنری زیر نمونه ای از فرهنگ واژگان تخصصی کشاورزی است که شما می تواندی با دانلود آن در درک مطلب و ترجمه متون تخصصی کشاورزی یاری بگیرید.

واژگان تخصصی کشاورزی

دانلود دیکشنری اصطلاحات تخصصی کشاورزی

فرهنگ واژگان تخصصی کشاورزی با هفت هزار واژه به شما در درک مطلب و ترجمه متون تخصصی کشاورزی  کمک خواهد کرد.

دانلود دیکشنری یک زبانه اصطلاحات کشاورزی

Translation Order Translation Jobs