لغت نگاری در ترجمه

 لغت نگاری در ترجمه

لغت نگاری در ترجمه (استخراج واژگان و مدیریت) بخش ضروری از فرایند ترجمه محسوب می شود. در حقیقت، اگر واژگان در دسترس نباشد، ترجمه کامل نخواهد بود. در کنار این، واژگان مفهوم حساس بالایی دارند زیرا نشانه ی دانش و شایستگی فنی است و حتی اشتباههای کوچک می توانند عواقب کاملا تاثیر گذاری داشته باشند.

در تهیه خدمات ترجمه، قسمت لغت نگاری کار ترجمه یعنی:

-شناسایی واژگان مهم در مطالب زبان مبدا.

-شناسایی منابع واژگان مرتبط-فراتر از اینترنت که هر مترجمی دسترسی به آن را دارد.

-پیدا کردن منابع و به خصوص مطلع کنندگان که احتمالا قادر به حل مشکلات واژگانی در مطالب زبان مبدا هستند.

-خاتمه دادن به واژگان مورد نیاز.

-معتبر ساختن واژگان.

-تحویل واژگان به مترجم (ها) یا تزریق آن به مطالبی که می بایست ترجمه شوند.

استخراج واژگان که مترجم ها به جز زمان یا جایی که به متخصص در آن حوزه نیاز باشد آن را به عنوان واحدی در دانشگاه می گذرانند. داشتن لغت نگار تمام وقت، هنگامیکه نیاز به تطبیق دادن واژگانی است که توسط مترجم های گوناگونی که روی پروژه مشابه کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین طبعا زمانیکه بخش قابل توجهی از ترجمه با استفاده از ترجمه به کمک کامپیوتر یا موتور ترجمه انجام گرفت، ایده ی خوبی است. افراد بعدی نمی توانند کار خود را آغاز کنند مگر اینکه واژگان مورد نیاز را داشته باشند.

نشان گذاری به جای عبارت

نشان گذاری (استخراج کلمه ها و مدیریت) در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از فرایند ترجمه است. در حقیقت، اکنون این کاملا روشن است که مشتریان و کاربران ترجمه، انطباق عبارت پردازی را خواستار هستند. (یعنی مترجم از سری کلماتی که با یکدیگر به کار می روند، عبارت های چند جمله ای، الگوهای جمله و سازماندهی های پاراگراف استفاده می کنند که در این حوزه کاملا خاص هستند یا نوع سندی که تنها توسط گروه حرفه ای خاصی مورد استفاده و مرتبط است.)

در تهیه خدمات ترجمه، بخش نشان گذاری کار ترجمه یعنی:

-شناسایی واژگان مهم در مطالب زبان مبدا.

-شناسایی منابع کلمه بندی مرتبط-فراتر از اینترنت که هر مترجمی دسترسی به آن را دارد.

-پیدا کردن منابع و به خصوص مطلع کنندگان که احتمالا قادر به حل مشکلات مربوط به عبارت ها در مطالب زبان مبدا هستند.

-خاتمه دادن به عبارت های مورد نیاز.

-معتبر ساختن عبارات.

-تحویل عبارات به مترجم (ها) یا قرار دادن آنها در مطالبی که می بایست ترجمه شوند.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs