باور های غلط نسبت به ترجمه و مترجم

باور های نادرست نسبت به ترجمه مکتوب و تلاش برای تصحیح آن

باور های غلط نسبت به ترجمه و مترجم همواره گریبان گیر افراد شاغل در این صنعت بوده است. از طرفی، کمتر تلاشی برای رفع یا تصحیح آن صورت گرفته است.

چه اصطلاحی درست است؟

باید گفت که اصطلاح «فروشنده» اشتباه است. به این دلیل که ترجمه های مکتوب در بازار فروخته نمی شوند.

دلیل این باور اشتباه چیست؟

برخی از خریداران احتمالی از مهارت های مورد نیاز برای ترجمه اطلاعات کم و ناقص دارند. همین امر موجب شکل گیری باور های نادرست در ذهن آنها می شود.

فهرستی که در ادامه می آید درباره ایده های غلط و چگونه آگاه کردن مشتری است :

 

                                 تصور غلط مشتری

                                       واقعیت

مترجم مکتوب به تنهایی کار می کند و نیازی به حمایت مشتری ندارد. گفتگوی مترجم مکتوب و مشتری ضروری است. زیرا اگرچه مترجم مکتوب باید در حوزه موضوع تجربه داشته باشد،اما باید زمانی برای تصریح متن ضعیف یا مبهم و یا پیدا کردن اصطلاحات مورد نیاز در نظر گرفته شود.
متن ۵۰۰۰ کلمه ای  که در یک شب آماده می شود و قیمتی بیش از ۲۰ پوند  ندارد. مترجم مکتوب خوب٬ حرفه ای با مهارت های زیاد است. حرفه ترجمه مکتوب اهمیتی کمتر از بقیه حرفه های هم سطح در تجربه وتحصیل ندارد.
مشتری خود ترجمه مکتوب می کند ویا از کارکنان می خواهد این کار را انجام دهند٬ سپس می خواهد که نگاهی به آن انداخته و آن را مرتب کنید. هیچ گاه این پیشنهاد را قبول نکنید. به مشتری بگویید که نتیجه٬ کاری ضعیف و پر هزینه است. «مرتب کردن» متنی، مانند ترجمه مکتوب و یا حتی چیزی بیش از آن است.
مشتری می تواند با استفاده از کامپیوتر ترجمه مکتوب کند

هزینه ها کمتر می شود.

نرم افزارهای ترجمه مکتوب مانند ابزاری مؤثر در خدمت مترجم مکتوب است تا مترجم مکتوب  را قادر به ایجاد متنی حرفه ای سازد.
مشتری می گوید که «فقط ترجمه مکتوبی بی دقت و معمولی

می خواهم٬ وقت زیادی برای آن صرف نکن»

به عنوان مترجم مکتوب حرفه ای نمی توانید «ترجمه  مکتوبی بی دقت» انجام دهید. باید به مشتری توضیح دهید که ترجمه مکتوبی دقیق اما با سطح کیفی متناسب با هدف مشتری، تنها برای اطلاع رسانی و نه برای نشر عمومی انجام می دهید.

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

          دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه کتاب و مقاله اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs