مراحل پیش از ترجمه

پیش ترجمه

پیش ترجمه شامل تمام زمینه هایی است تا به خود ترجمه سوق یابد، یعنی درک مطلب اصلی، پیدا کردن تمام اطلاعات مربوط مانند واژگان، کلمه بندی ها و حافظه های ترجمه که می بایست ترجمه را کامل کنند و همچنین آماده کردن مطلب اصلی برای ترجمه می باشد.

وظایف و کارهای قابل اجرا بر اساس اینکه ترجمه توسط ماشین ترجمه یا توسط انسان ترجمه شود و همچنین بر اساس الگوهای قابل اجرای سازمان کار تغییر می کنند.

به طور کلی، پیش ترجمه شامل تمام مذاکرات تجاری و کارهای فنی است که مقدم تر از دریافت مطالب برای ترجمه هستند. به طور محدودتر، این کار زمانی آغاز می شود که مطالبی که می بایست ترجمه شوند، در دسترس باشند.

به طور کلی پیش ترجمه عبارت است از:

-دریافت مطالب جهت ترجمه؛ تکثیر و نگهداری آن.

-دریافت و بررسی بسته ترجمه.

-بالا بردن سطح مطالب در صورت نیاز.

-گرداوری یا دریافت واژگان و کلمه بندی ها(وحافظه ترجمه) که مترجم می بایست از آنها استفاده کند، و یکی کردن این منابع به صورت مطالب اصلی یا حافظه ترجمه.

-بررسی اینکه مطالبی که می بایست ترجمه شوند در واقع “آماده و مناسب ترجمه” باشند و انجام هر اصلاحات مهم و ضروری.

-به دنبال مطلبی خاص مرتبط با ترجمه و مطلع کردن مترجم (ها) از این موضوع.

-ارسال مطالب به مترجم های مربوط بر اساس نظریه ها و مهارت های خاص آنان.

درصورت استفاده از سیستم ترجمه خودکار(موتور ترجمه) ، پیش ترجمه یعنی آماده کردن مطالب برای این ماشین از طریق:

-تبدیل مطلب اصلی به شکلی که سیستم ترجمه بتواند آنرا بخواند (با به صورت رقمی درآوردن یا تبدیل فرمت وغیره.)

-تعریف منابع احتمالی ابهام برای سیستم-مگر اینکه موتور ترجمه این قابلیت را داشته باشد تا به صورت خودکار تمام مطالب مبهم را شناسایی کند.

-تعریف تمام اصول زبان به سیستم که احتمال تشخیصش را نداشته باشد-مگراینکه سیستم عملکرد تشخیص خودکار داشته باشد.

-اضافه کردن تمام منابعی که سیستم جهت ترجمه به آنها نیاز دارد(مثلا نصب یا به روز رسانی فرهنگ لغات، یکی کردن واژگان و کلمه بندی ها، طبقه بندی معانی.)

-توجیه کردن مطالب با حذف تمام مواردی که احتمال بروز مشکل برای سیستم را دارند زیرا این سیستم آنها را شناسایی نمی کند یا قادر به تحلیل آنها نیست.

در صورت نیاز ، این کارِ پیش مترجم است تا مطالب را جهت ترجمه مجزا کند و محتویات آنها را در دسته های منسجم نیز جدا نماید. (متن مجزا از فهرست ها و نگاره ها، فایلی را که توسط تمام این پیام ها ساخته شده، بوجود می آورد وغیره.)

پیش ترجمه چیزی است که مترجم ها آن را به عنوان واحدی در دانشگاه می گذرانند به جز هنگامی که نیاز باشد تا یک متصدی به طور خاص، آن وظایف و کارها را انجام دهد.

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs