منابع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان

منابع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان عبارتند از :

نظریه های جامعه شناسی:

 • نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی
 • زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ، لوییس کوزر ، ترجمه محسن ثلاثی
 • نظریه های جامعه شناسی ، غلامعباس توسلی
 • مبانی جامعه شناسی ، بروس کوئن

حقوق زن در اسلام:

 • حقوق خانواده ، دکتر مصطفی محقق داماد.
 • حقوق مدنی خانواده ، دکتر ناصر کاتوزیان
 • نظام حقوق زن در اسلام ، شهید مرتضی مطهری.

روش تحقیق در علوم اجتماعی

 • روش تحقیق در علوم اجتماعی ، دکتر باقر ساروخانی .
 • کندو کاوها و پنداشته ها ، دکتر فرامرز رفیع پور .

زبان تخصصی

 • برای موفقیت در سوالهای زبان اولا باید زبان عمومی تان قوی باشد و به خصوص در دانستن لغات و درک مطلب قوی باشید . دوما باید زبان تخصصی علوم اجتماعی را بخوانید و اصطلاحات تخصصی این رشته را خوب بدانید.

روانشناسی عمومی

 • روانشناسی هیلیگارد

ضریب امتحانی نظریه های جامعه شناسی و حقوق زن در اسلام ۳ می باشد. روش تحقیق و زبان ۲ و روان شناسی ۱ است.

Translation Order Translation Jobs