مهارتهایی مورد نیاز برای ترجمه و مترجم

بطور خلاصه، مترجم شخصی است که نوشته ای را از زبانی به زبان دیگر تغییر می دهد.

توجه به این نکته اهمیت دارد که اگرچه کامپیوترها نقش مهمی در ترجمه دارند اما  مترجم های متخصص، انسانها هستند نه کامپیوتر ها. دوم اینکه مترجمان مکتوب با نوشته و کلمات نوشتاری سر و کار دارند؛ برخلاف مترجمان شفاهی که با کلمات گفتاری سر و کار دارند. طبق تعریف، مترجمان نیز به بیش از یک زبان تسلط دارند. همانطور که ارتباطات میان فرهنگی و چند زبانی در گردش کسب و کار سراسر جهان از اهمیت بالاتری برخوردار می شود، مترجمان مکتوب و شفاهی نیز تقریباً در هر شغل و بخش دولتی ممکن استخدام می شوند. از مسائل حقوقی تا مسائل بهداشتی و پزشکی  و اقتصاد، سرگرمی، فن آوری اطلاعات و تبلیغات، مترجمان مکتوب و شفاهی ارتباط جهانی را ممکن می سازند. بعضی از مترجمان بخصوص آنهایی که در حرفه ای تخصص دارند و یا دوره های آموزشی فنی را گذرانده اند، می توانند روی محدوده موضوعی مشخصی مثل دارو سازی، شرکت های مالی، نرم افزار کامپیوتر یا قرار دادهای حقوقی متمرکز شوند. در حالیکه افرادی هستند که « در تمامی زمینه ها» مشغول به فعالیت هستند، و در چند زمینه مهم و خاص نیز به فعالیت می پردازند. به طور کلی، هر چه مترجم بیشتری در جفت های زبانی مورد نظر وجود داشته باشد، تخصص بیشتری هم مورد نیاز است و هر چه مترجم کمتری وجود داشته باشد، انگیزه کمتری برای تخصص یافتن وجود دارد.

مترجم

مترجم

تسلط بر چند زبان تنها مهارتی نیست که مترجم نیاز دارد، اما بطور قطع مهمترین مهارت است. مترجمان زبان را به شیوه های مختلف بسیاری فرا می گیرند؛.معمولاً اکثر مترجمان حرفه ای تجربه کار و یا زندگی در کشور زبان و یا زبانهای مبدا خود را دارند. مترجمان بسیاری سالهای زیادی را در کشور زبان یا زبان های مبدا خود زندگی و کار کرده اند و یا برای تحصیلات تکمیلی در آن کشور ها به تحصیل پرداخته اند. تجربه اقامت در کشور زبان مبدا، سرمایه ارزشمندی برای مترجم به حساب می آید، چراکه کار ترجمه فقط با شناخت ساختار دستوری زبان مبدا صورت نمی گیرد، بلکه چهارچوب فرهنگی زبان را نیز باید شناخت. مترجمان علاوه بر تسلط و تبهر در زبان مبدا به سایر مهارتها  نیز نیازمندند، که شاید مهمترین آنها مهارت عالی در نوشتن به زبان مقصد، برخورداری از دانش ژرف در یک یا چند رشته تخصصی و تبهر در مدیریت بازرگانی است. برخی مترجمان تازه کار در عمل خیلی موفق نیستند، زیرا ضعفهایی در مهارت نوشتن به زبان مقصد  دارند که موجب بروز مشکلات و یا نارضایتی در خواندان ترجمه شان می شود. مترجمان حرفه ای که در حوزه خاصی کار می کنند در زمره افرادی هستند که از درآمد بالایی در حرفه خود برخوردارند.

Translation Order Translation Jobs