ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی

ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی از جمله رایج ترین موارد در اقدامات مربوط به مهاجرت افراد به حساب می آید. این اسناد رسمی در صورت داشتن مهر ثبت احوال محل صدور آن و نیز عدم خط خوردگی قابل تایید و ترجمه می باشد. یکی از نکات بسیار مهم در درخواست اسناد و مدارک جهت ترجمه رسمی و حقوقی حضور شخص صاحب سند و یا در صورت ارائه مستندات و اصل کارت ملی از طرف وی پذیرفته خواهد شد. همچنین گفتنی است ارائه اصل پاسپورت مالک سند و نیز احراز هویت وی الزامی است.

ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی

ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی

ذکر چند نکته ضروری در باب ترجمه این نوع اسناد خالی از لطف نیست:

_ چنانچه شناسنامه المثنی باشد ترجمه و ذکر کلمه المثنی توسط مترجم رسمی الزامی است.

_ پذیرش ترجمه رسمی شناسنامه ممهور به مهر مترجم رسمی قوه قضائیه /مهر دادگستری/مهر امور خارجه صرفا منوط به ارائه اصل آن بوده و رونوشت برابر اصل یا کپی آن قابل ترجمه و تایید نیست.

_ شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال بایستی عکس دار بوده و در صورت نداشتن عکس قابل تایید و ترجمه نمی باشد.

_ ترجمه تصویر شناسنامه منوط به دارا بودن مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال می باشد.

_ از دیگر موارد قابل توجه در ترجمه رسمی شناسنامه توسط مترجم رسمی دادگستری ترجمه تعدد زوجات و یا تعدد طلاق

در همین راستا “دارالترجمه رسمی ۹۱۱” مشهد ضمن پذیرش سفارشات آنلاین ترجمه رسمی اسناد و مدارک و ارائه مشاوره در باب نحوه پذیرش مدارک رسمی اعم از ترجمه شناسنامه، کارت ملی، اسناد رسمی، مدارک نحصیلی، پروانه های بهره برداری و مجوزات گوناگون و غیره در صورت داشتن مهر و امضا و تاییدات موردنیاز آمادگی ارائه خدمات به مشتریان عزیز را دارد.

 

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs