نمای کلی از کار مترجم

شمای کلی از کار مترجم

تمام فعالیت های دخیل در فراهم آوردن ترجمه به سه بخش تقسیم می شود:

الف) فعالیت های پیش از ترجمه ب) ترجمه ج) بعد از ترجمه

در واقع فعالیت های پیش از ترجمه به آن دسته فعالیت هایی را شامل می شود که مترجم تا لحظه ی دریافت اسناد این فعالیت ها را انجام می دهد مثل : هرچیزی که با دستیابی به این کار مرتبط است، حساب کردن برآوردها، مذاکره با مشتری، مشخص کردن حقوق و بستن قرارداد.

ترجمه نیز به ترتیب به سه بخش تقسیم می شود:

  1. پیش از انتقال ۲٫ انتقال ۳٫ بعد از انتقال

بخش پیش از انتقال شامل تمام اعمالی است که به ترجمه واقعی منتهی می شود، شامل: تهیه کردن اسناد ترجمه، جستجو در میان مدارک، تنظیمات، تقویت حافظه، شناسایی واژگان، تصمیم گیری در انتخاب ها و غیره.

انتقال، فعالیت اصلی شناخته شده ای است که شامل جابه جایی ترکیبات زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر است. فعالیت های بعد از فرایند انتقال شامل کارهایی است که می بایست برای کیفیت لازم کار ترجمه و معیار مقدم بر تحویل مطالب ترجمه شده انجام شود. این امر بیشتر مربوط به کنترل کیفیت و ارتقاء است. این مرحله همچنین شامل قالب بندی و اقدامات گوناگون برای تحویل است.

فعالیت های بعد از انتقال شامل تمام فعالیت هایی است که به دنبال آن مترجم می بایست اسناد ترجمه شده را تحویل دهد. بخش بعد از انتقال، ممکن است ترکیبی از اسناد ترجمه شده باشد. (درست همانطور که در شبه زیرنویس ها، دسته بندی مقدم در چاپ، ادغام در یک وب سایت یا موزیک بین المللی و غیره وجود دارد.)

اما، اغلب تمام شغل های اجرایی و اداری، بایگانی از پروژه های انجام شده را دارند. واژگان و اصطلاحات جمع آوری شده برای استفاده ی آینده و خیلی چیزهای دیگر را می توان از این بایگانی ها دریافت نمود.

در ادامه برای اینکه موضوع مشخص شود، ترجمه را می توان بر اساس نوع سطح فکر، ابزار، نرم افزار و روندهای مورد نیاز و مورد استفاده را به چهار دسته شناخته شده طبقه بندی کرد، که شامل:

  1. ترجمه ای که انسان آن را انجام می دهد.
  2. ترجمه به کمک حافظه
  3. ترجمه ی انسان با کمک کامپیوتر
  4. ترجمه ای که قسمت یا تمامی آن بطور خودکار ترجمه شده است یا همان ترجمه ی ماشینی

هنگامیکه به کارهای مترجمان رجوع می کنید می بینید که آنها از تمام دسته بندی های بالا در ترجمه هایشان استفاده کرده اند، اما این دسته بندی ها اغلب به طور مشترک و به طور نصفی استفاده می کنند. ترجمه ی متن وب سایتی با محتوای بیماری مثری که شامل آزمونی برای سیستم مدیریتی بنا به تشخیص خود است. می توان از آن به عنوان ترجمه ی چند رسانه ای (یا حتی ترجمه ی چند مدل) ترجمه ی پزشکی یا، شاید بیشتر بتوان آنرا بومی سازی نامید. این در حالی است که ترجمه ی تجزیه و تحلیل آزمایش دی . ان . ای (DNA) در روند بازگردانی مجرمین را بتوان ترجمه ی قضایی فنی دادگاهی نامید.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs