کیفیت ترجمه

کنترل کیفیت ترجمه یکی دیگر از خدماتی است که گروه ایران مترجم قبل از تحویل متن ترجمه شده به مشتریان و کاربرای عزیز و محترم ارائه می دهد.

کنترل کیفیت ترجمه بخشی از فرآیند تضمین کیفیت ترجمه است. کنترل کیفیت ترجمه نیز مانند سایر خدمات جزئی از مرحله اصلی و ارکان کار گروه ایران مترجم محسوب می شود و مستلزم داشتن معیار هایی است. فرآیند کنترل کیفیت ترجمه را می توان شامل دو مرحله تصحیح نوشتاری و ویرایش و همچنین بازبینی و نمونه خوانی در نظر گرفت.

 تصحیح نوشتاری و ویرایش شامل اصلاح هرنوع اِشکال واضح (املایی، اشتباهات دستوری، جا افتادگی ها، قالب بندی های ناقص و …) است و همچنین اصلاح هر نوع اشکال آشکار، تفاوت ها و یا اشتبا هات ترجمه ای است.

بازبینی و نمونه خوانی نیز شامل تمام کارهایی است که تضمین  می کند ترجمه تمام معیارهای زبانی و کیفیت را داراست (یعنی بدون هر اشتباه زبانی، ترجمه ای و یا فنی است)؛ بدین معنی که در این مرحله می بایست تمام اصلاحات و تغییرات لازم نهایی صورت گیرد. بازبینی تخصصی حرفه ای است که طی آن مطالب ترجمه شده با تمام اصول مربوط به شیوایی و زیبایی زبان مطابقت پیدا می کند.

هنگامی که صحبت از کیفیت ترجمه می شود، ‌انجام چندین مرحله تصحیح نوشتاری و بازبینی برای تضمین کیفیت محصول ترجمه ضروری است.

Untitled-8

از این ها گذشته برای کنترل کیفیت ترجمه و کسب اطمینان از مطلوب بودن کیفیت ترجمه گروه ایران مترجم از عناصر زیر که مربوط به کیفیت خدمات ارائه شده توسط گروه ایران مترجم می باشد استفاده کرده است.

تمامی ترجمه های انجام شده توسط مترجمانی آشنا به رشته تخصصی انجام می شود.

از کتاب های کلمات تخصصی (فرهنگ لغت تخصصی) هر رشته در هنگام انجام ترجمه توسط مترجمان استفاده می شود.

تمامی ترجمه ها دارای سر گروهی هستند که مسلط به زبان مقصد است و مسئولیت کنترل کیفیت را بر عهده دارد.

متون ترجمه شده در گروه ایران مترجم پس از اتمام ترجمه توسط یکی دیگر از مترجمان متخصص گروه ایران مترجم غیر از سر گروه پروژه نمونه خوانی می شود.

اگر که کیفیت ترجمه توسط مشتریان و کاربران عزیز و محترم مورد اشکال قرار بگیرد ترجمه مورد نظر نمونه خوانی مجدد شده و حتی اگر لازم باشد دوباره ترجمه خواهد شد. زیرا رضایت مشتری و کاربر از ترجمه انجام شد یکی از اصول گروه ایران مترجم می باشد و رضایت کامل مشتری پایان کار ما خواهد بود

رضایت شما مشتریان و کاربران محترم از کار ما، موفقیت ماست.

برای سفارش ترجمه اینجا را کلیک کنید.

Translation Order Translation Jobs