بهبود کیفیت ترجمه متن از فارسی به انگلیسی

آیا با خود فکر کرده اید که چه معیارهایی را باید در ترجمه فارسی به انگلیسی رعایت کنید؟

اصلا این معیار ها ، تا چه حد مهم هستند؟

در پاسخ به سوال اول باید بگوییم ،داشتن یک ترجمه با کیفیت بالا نیازمند پیمودن مراحلی است.

ابتدا نیاز دارید تا بدانید موضوع متن فارسی شما در چه حوزه ای قرار دارد.

در یک کلام ، باید متن خود را بشناسید!

 1. برای دانستن این موضوع ،باید بتوانید متن را ساده و روان بخوانید .
 2. خود را ملزم کنید تا متن را یک بار ، بطور معمول و متدوال بخوانید .
 3. به محتوای کلمات ، توجه نداشته باشید .

اگر پس از اتمام متن فارسی خود، هنوز در تلفظ، دچار اشکال هستید (!) عقب نشینی نکنید.(چرا؟)

این طبیعی است که نتوانید بعضی از لغات زبان مادری خود را بخوانید . این تنها مشکل شما نیست. نگران نباشید ؛ می توانید تلفظ صحیح کلمات دشوار را از اینجا فرا بگیرید.

از دیگران سبقت بگیرید؛ تخصصی تر عمل کنید!

 1.  چالش های صنعت ترجمه را بشناسید. 
 2. برای بار دوم سعی کنید حین خواندن متن خود ، به مفاهیم کلمات نا آشنا فکر کنید.

شاید شما، معانی برخی از کلمات فارسی موجود در متن را بصورت ناقص بدانید و یا اصلا ندانید.پیشنهاد ما به شما ، برای این که از این موانع به راحتی عبور کنید؛ استفاده از فرهنگستان های معتبر زبان فارسی می باشد.

اگر برای یک واژه ، چندین معنی و مفهوم متفاوت پیدا شد ؛ چه کار بکنیم!

ما به شما پاسخ می دهیم، ابتدا همان چندین معنای متعدد را بصورت خوانا در برگه ای کوچک بنویسید . سپس همین روند را برای تمامی واژگانی که معانی آنها برای شما مشکل است؛ انجام دهید .در پایان کار ، همه ی این برگه های کوچک را به برگه اصلی متن مود نظر خود ، ضمیمه کنید .(چرا؟) تا خیالتان از دسترسی به منابعی که خودتان تهیه کردید ؛ راحت باشد.

برای ترجمه با کیفیت ، از این نکته غافل نشوید(!)

نوشتن یک یا چندین مترادف مناسب ، می تواند تسلط شما را چندین برابر کند.

روی کلمات متمرکز بشوید!

 1. باری دیگر متن خود را بخوانید اما این بار هم به موضوع متن و هم به ارتباط بین کلمات بکار رفته در متن خود توجه داشته باشید .
 2. مرتبط ترین مفهوم را برای کلماتی که چندین معنا دارند؛ برگزینید .

تا اینجا روی فرهنگ معنایی زبان فارسی متن خود ، احاطه کامل پیدا کرده اید .

امانت داری؛ کانون اصلی ترجمه فارسی به انگلیسی

داشتن یک ترجمه با کیفیت نیازمند داشتن یک اخلاق منحصر به فرد در صنعت ترجمه است.

در انتقال ترجمه متن از فارسی به انگلیسی ، امانت داری ، عامل مهمی به شمار می رود . (چرا؟)

 1.  این امر سبب می شود سطح دانش ترجمه شما ، مشخص شود .
 2.  با این کار نشان می دهید تا چه اندازه به زبان مبدا و مقصد و به صنعت ترجمه ، احترام ویژه ای قائل هستید.

لذا این کار ، به تنهایی از عهده هر شخصی بر نمی آید .

برای بهبود ترجمه فارسی به انگلیسی ، نیاز دارید تا مراحل پیشین را از سر بگیرید .

پس تا دیر نشده ، به دنبال خطاهای خود بگردید!

در پاسخ به سوال دوم ، با صراحت می توانیم بگوییم همه ی این کار ها از این جهت بود که ابتدا ، خودتان به فضای ذهنی متن خود پی ببرید .(چرا؟)

 1. با کمترین زمان و به سهولت بتوانید به دنبال لغات انگلیسی مرتبط و هم مفهوم با حیطه متن خود بگردید.
 2.  انتخاب واژگان زبان مقصد در ایجاد حیطه موضوع و مشخص کردن نوع متن (رسمی یا غیر رسمی) بسیار تاثیرگذار است .
 3. انتقال فضای ذهنی متن به مخاطب تان ، هدف نهایی شما از ترجمه فارسی به انگلیسی می باشد .

اگر مخاطب شما سازمان و افرادی باشند مشتری تجاری شما به حساب بیایند ؛ این امر ضرورت دارد تا مراحل پیشین را باحوصله ی بیشتری انجام دهید .

به خط پایان نزدیک می شوید(!) اما از سرعت خود بکاهید(!)

در ترجمه با کیفیت ، تمام سعی تان بر این باشد که به نزدیک ترین ترجمه انگلیسی از نظر معنایی دست پیدا کنید. (چگونه؟)

همانطور که به فرهنگ معنایی زبان مبدا یعنی زبان فارسی ، دسترسی و تسلط پیدا کردید.

اگر در ترجمه متن از انگلیسی به فارسی ، مشکل دارید ؛ دانستن چند نکته ی اساسی درباره ترجمه ی انگلیسی به فارسی شما را بهینه  می کند.

Translation Order Translation Jobs