ترجمه متون حسابداری

دانلود کتاب تئوری سازمان | کمکی در ترجمه

آشنایی با دانش تخصصی به مترجم کمک می کند تا در ترجمه مطالب از زبانی به زبان دیگر، عمل ترجمه را با درک از مفاهیم مربوط، بدون نیاز به ویرایش تخصصی انجام دهد. اگر مترجمی دانش تخصصی رشته مورد نظر را نداشته باشد بایستی ترجمه وی در مرحله ویراستاری توسط...

ترجمه متون حسابداری

حسابداری به معنای مجموعه ای از عناصر تشکیل دهنده و پیوسته در داخل سازمان یا شرکت ها است که به تهیه و گرد آوری، بررسی و تحلیل، دسته بندی رویداد های مالی می پردازند و اطلاعاتی را در قالب گزارش های مالی به مسئولان زیر ربط ارائه می کنند. در این حوزه...