ترجمه ی ماشینی

مشکلات ترجمه ی ماشینی چیست؟

مترجم های ماشینی زیادی نظیر مترجم گوگل (google translate) و مترجم هایی ماشینی دیگر هستند که بسیار سریع و رایگان هستند و هر روز در حال پیشرفت می باشند اما هنوز آنقدر قوی نشده اند که بتوانند جای مترجمان متخصص را بگیرند. این نوع مترجم ها برای ترجمه ی کلمات و...