رشته علوم ارتباطات

آشنایی با رشته علوم ارتباطات

رشته علوم ارتباطات اجتماعی مطالعات علوم ارتباطات یکی از شاخه ‌های جدید علوم اجتماعی معاصر به شمار می ‌آید. این مطالعات پس از جنگ جهانی دوم رو به رشد نهاد و از سایر رشته‎ های علمی هم چون جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و حتی مهندسی کمک گرفت....

منابع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

در حال حاضر مجموعه‌ی علوم ارتباطات اجتماعی در آزمون کنکور کارشناسی ارشد دارای 3 گرایش متفاوت است: الف) علوم ارتباطات اجتماعی  ب) مدیریت رسانه  ج) ژورنالیسم (روزنامه‌نگاری) مواد درسی برای هرکدام از این گرایش‌ها نسبتاً متفاوت است؛ هرچند که در...