رشته مطالعات زنان

منابع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان عبارتند از : نظریه های جامعه شناسی: نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ، لوییس کوزر ، ترجمه محسن ثلاثی نظریه های جامعه شناسی ،...