سفارش آنلاین ترجمه

چند توصیه ساده و کاربردی به مترجمان

آنچه که مترجمان آزاد باید بدانند... چند توصیه ساده و کاربردی به مترجمان _ همانطور که در چند مطلب اخیر (بیشتر...) در رابطه با دو موقعیت مختلف مترجمان و بررسی ویژگی های هر کدام سخن گفتیم، در این بخش قصد داریم به یکسری الزامات و توصیه هایی اشاره کنیم که می...

سفارش آنلاین ترجمه

سفارش آنلاین ترجمه ما پیشرو در ارائه‌ خدمات تخصصی ترجمه می‌باشیم و ترجمه متون تخصصی را به متخصصین همان رشته و گرایش واگذار می‌نمائیم. مهم نیست در چه شهر و یا کشوری هستید! از آنجائیکه کلیه مراحل به صورت اینترنتی انجام می‌شود،با حذف مخارج...