تاثیرات مثبت و منفی ترجمه بر فرهنگ ها

تاثیرات ترجمه بر فرهنگ

تاثیرات مثبت و منفی ترجمه بر فرهنگ ها مبحثی است که از نقاط قوت و ضعف ترجمه بر کشور ها و به تبع فرهنگ ها سخن می گوید. ترجمه به پیشرفت در صادرات و واردات کالا، ایده ها، مفاهیم یا ارزش ها کمک می کند. بنابراین حجم ترجمه ای که در کشوری انجام می گیرد، یا به زبان بهتر، مسیری که ترجمه در آن صورت می گیرد (ترجمه از زبان مبدا یا به زبان مقصد) نشان خوبی از فرهنگ و موقعیت اقتصادی آن کشور در جهان است.

اگر کشوری از نظر تکنولوژی ، اقتصاد و فرهنگ برتر باشد فرایند ترجمه به طور عمده از زبان و فرهنگ آن کشور بر زبان و فرهنگ کشورهای دیگر تاثیر خواهد گذاشت.

برعکس، اگر آن کشوراز نظر فنی ، اقتصادی و یا فرهنگی ضعیف باشد جریان ترجمه به طور عمده از زبان و فرهنگ خارجی به زبان وفرهنگ آن کشور تاثیرپذیر خواهد بود. در مورد اول، جریان فرهنگ و زبان، صادراتی و در مورد دوم جریان فرهنگ و زبان، وارداتی است.

البته ممکن است آثار ترجمه شده هم در صادرات و هم در واردات مساوی باشند، هرچند این قابل قبول است که مترجمان، متن زبان و فرهنگ دیگر را به زبان و فرهنگ خودشان ترجمه می کنند و حتی به عنوان مترجم وارد کننده خود به قدرت و تقویت، تبلیغ، منطق، صنعت، اقتصاد، سیاست ، هنر، علم و فرهنگ کمک می کنند یا برعکس خط سیر استعمارگران را در همان حوزه ها ادامه دهند.

امروزه نفوذ اینترنت باعث افزایش وصف ناپذیر تقاضا برای ترجمه به زبان انگلیسی (زبان بین المللی) شده است. زیرا هرکسی که بخواهد یک مفهوم، محصول، فرآیند، بسته ی تحصیلی و یا هر چیز دیگری را توسعه بخشد، نیاز به استفاده از زبان انگلیسی دارد.

به طور طبیعی، بیان احساسات نیاز به زبان دارد تا بتواند تعداد زیادی حامی، طرفدار یا مشتری بدست بیاورند. در اینجا زبان مقصد زبان جهانی است و هرچیزی که به زبان بین المللی ترجمه شود، تمایل دارد به نوعی و در هر صورتی با مخاطب ارتباط برقرار کند تا اینکه استفاده نشود، به همین علت در سال های اخیر بیشتر کشورهای اروپایی با تقاضای عظیمی برای ترجمه به زبان انگلیسی در سالهای اخیر روبرو بوده اند، که تلاش این کشورها این بوده است که ترجمه وارداتی و صادراتی در یک تعادل باشند.

چه مواردی باید رعایت شود؟

مترجمان خوب به درستی از هر دو جنبه ی آشکار و نهان ترجمه آگاهند. اولین هدف ترجمه این است که مطابق میل مشتری باشد (خواه مشتری وکیل باشد که به دنبال پرونده ی کلاه برداری یا دستفروشی است که بادام زمینی شور می فروشد، یا یک ناشر، کارگردان فیلم، متخصص نرم افزار یا پناهنده ی سیاسی باشد) یا حداقل اطمینان بدهد که ترجمه ها برخلاف میل مشتری نخواهند بود.

مترجمان در درجه ی اول باید از وقوع هر غلط تأثیرگذار، اجتناب کنند. (خطاهایی که باعث خسارت قابل ملاحظه، مثل اشتباه در فهم میزان مصرف دارو، تغییر در ارتباط بین ترسیم سیم کشی ها، نامفهومی در افزایش و کاهش تورم یا موافق حرکت عقربه های ساعت یا مخالف عقربه های ساعت، جلوگیری شود.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs