جدیدترین کنفرانس خارجی معماری و شهرسازی

جدیدترین کنفرانس خارجی معماری و شهرسازی و برنامه ریزی شهری

الف. کنفرانس خارجی رشته شهرسازی:

۸th International Conference on Studies in Architecture, Civil, Construction and Environmental Engineering 

Budapest, Hungary

Deadline of Full Paper /Abstract/Poster Submission

Early Round: June 01, ۲۰۱۷ —–Late Round: June 23, 2017

Notification of Acceptance

Early Round: June 10, ۲۰۱۷ —– Late Round: June 23, 2017

Author’s Registration Deadline

Early Round:    June 18, ۲۰۱۷  —- Late Round: July 05, 2017

Final Paper Submission Deadline

Early Round: June 18, ۲۰۱۷ —– Late Round: July 05, 2017

 

 

اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس

ب. کنفرانس خارجی رشته عمران، مصالح و معماری:

 

(۳rd International Conference on Architecture, Materials and Construction (ICAMC 2017

Amsterdam, Netherlands

Submission Deadline: July 30, 2017

Notification: August 20, 2017

Registration: September 10, 2017

Final Paper: September 10, 2017

Conference: December 11-12, 2017

اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس

 

چ. کنفرانس خارجی رشته برنامه ریزی شهری:

International Conference on Environmental Protections and Urban Development

Bali, Indonesia

Abstract Submission Deadline (for presenter only): June 05, 2017

Full paper submission deadline: June 10, 2017

Notification of acceptance: July 10, 2017

Registration deadline: July 25, 2017

Conference Date: Aug.24-27, 2017

 

اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه کتاب و مقاله اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs