دانلود رایگان مقاله کشاورزی ۲۰۱۷

معرفی و دانلود مقاله ۲۰۱۷ ژورنال Agriculture, Ecosystems & Environment

الف. معرفی ژورنال Agriculture, Ecosystems & Environment

ژورنال منتخب الزویر چاپ انگلستان و حاوی مجموعه ای از مقالات در زمینه کشاورزی، اکوسیستم، و محیط زیست می باشد. به طور جزئی می توان گفت رویکرد های اصلی در این پژوهش ها بر مبنای ارتباط میان اکوسیستم های کشاورزی و محیط طبیعی بخصوص چگونگی تاثیرگذاری دانش کشاورزی بر محیط زیست و تغییراتی است که متعاقب آن بر اکوسیستم های کشاورزی اثر می گذارد.

ب. نمونه ترجمه چکیده منتخب ژورنال  Agriculture, Ecosystems & Environment

همانطور که می دانید،خاک سالم زمینه ی رشد و ایجاد اکوسیستم های گوناگون را در طیفی گسترده فراهم می کند. از طرفی نیز فرسایش خاک موجب بی ثباتی در روند اکوسیستم و به ویژه در مناطق استوایی و مرطوب می شود که علت آن را می توان مستعد بودن خاک در امر فرسایش و بارش های سنگین بیان کرد. در این مقاله، روشی به نام ارزیایی اکوسیستم هزاره نقش موثر مواردی چون کاربری ناصحیح زمین و گزینش های مدیریتی را در روند افزایش فرآیند فرسایش بررسی می کند. فرضیه ما این است که مدیریتی صحیح و منسجم در رابطه با عاملی همچون کاربری زمین با داشتن تاثیری محدود بر فرسایش خاک و پوشش های گیاهی ناشی از آن، اعمال شده است.

 

ج. دانلود و سفارش ترجمه چکیده مقاله ها

 

 

دانلود رایگان چکیده مقاله ۲۰۱۷

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs