مترجم رسمی – دارالترجمه رسمی ۹۱۱

مترجم رسمی

مترجم رسمی جایگاهی است که طی آن فرد پس از گذراندن چندین آزمون می تواند به ترجمه رسمی اسناد و مدارک بر روی سربرگ پرداخته و آنها را مهر و امضا نماید. مترجم رسمی که به واسطه قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه علمی، و گذراندن دوره کارآموزی کار خود را آغاز می کند سوگند یاد می کند که در این راه جز راست و حقیقت چیزی را منتقل ننماید.

مترجم رسمی

مترجم رسمی

شاید جالب باشد بدانید که امتحان مترجمان رسمی قوه قضاییه توسط اداره فنی این قوه واقع در اداره امور مترجمان رسمی و در زمان هایی نه چندان مشخص برگزار می گردد. انتخاب مترجمان و برگزاری آزمون بر حسب شرایطی چون نیاز به مترجم و نیز کمبود مترجمان رسمی می باشد. این امتحان رسمی در سال های ۶۳، ۷۳، ۸۰، ۸۳، ۸۴ و ۹۴ برگزار شده و به طور قطع نمی توان زمان دقیق و بعدی آن را مشخص نمود.همانطور که در بالا بیان شد بخشی از این روند شامل آزمون کتبی بوده که خود دربرگیرنده دو بخش تستی و تشریحی می باشد . در این مرحله افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته زبان هستند نیازی به شرکت در آزمون تستی که در سطح آزمون تافل بوده ندارند. در آزمون کتبی نیز بسته به نوع زبان انتخابی افراد، به عنوان مثال انگلیسی/آلمانی/فرانسه/ترکی و یا هر زبان دیگر، مترجمان بایستی یک الی دو متن از آن زبان به زبان فارسی و بالعکس ترجمه نمایند که موضوعات آن عموما حقوقی بوده هم چون قراردادها، اسناد حقوقی، و پروتکل های سازمان های بین المللی. از جمله موارد بسیار مهم و حائز اهمیت برای مترجم رسمی آن است که با متون و اسناد حقوقی، چه به زبان فارسی و چه به زبان دوم، آشنا بوده و اشراف کلی بر آن داشته باشد. هرچه از نظر سواد حقوقی دانش خود را تقویت کنید احتمال موفقیت شما در آزمون به مراتب بیشتر می شود.

مترجم رسمی در وهله اول موظف است در محل کار خود یعنی دارالترجمه رسمی اسناد و مدارک افراد را، اعم از اسناد حقوقی، هویتی، تحصیلی، مجوز ها، گواهی های شغلی و … را در صورتی که صحت آن مورد تایید باشد از مشتری جهت ترجمه رسمی قبول نماید.

طبق ماده ۳۹ مترجم رسمی بایستی دارای سربرگ، مهر و دفتر ثبت جهت ثبت کلیه سفارشات رسمی دریافتی باشد که این دفتر شامل نام و نام خانوادگی سفارش دهنده، کد ملی، آدرس، شماره تلفن، نوع اسناد، تعداد اسناد، شماره سربرگ مترجم و نیز تاریخ ارسال به قوه قضاییه و امور خارجه بوده که توسط اداره فنی امور مترجمان به او سپرده می شود.

طبق ماده ۴۰ـ مترجم‌ رسمی‌ باید ضمن‌ رعایت‌ امانت‌ تمام‌ اظهارات‌ و مندرجات‌ اسناد و مدارک‌ و اوراق‌ را که‌ برای‌ ترجمه‌ به‌ او داده‌ می‌شود جز به‌ جز و کلمه‌ به‌ کلمه‌ به‌ نحوی‌ که‌ از لحاظ‌ مضمون‌ و مفهوم‌ کاملا با اصل‌ برابر باشد ترجمه‌ نماید و حق‌ ندارد چیزی‌ را حذف‌ و یا اضافه‌ کند و در صورتی‌ که ‌سند مخدوش‌ باشد مراتب‌ را در ترجمه‌ و برگ‌ رسیدی‌ که‌ به‌ صاحب‌ سند می‌دهد قید کند. تبصره‌ ۱ ـ مترجم‌ رسمی‌ می‌تواند ترجمه‌ رسمی‌ اسناد را با ذکر نام‌ مترجم‌ و تاریخ‌ ترجمه‌ سند به‌ زبان‌ دیگری‌ ترجمه‌ رسمی‌ نماید.

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs