وظایف و مهارت های مترجم

وظایف مترجم

در بحث دانش موضوعی در زمینه ای تخصصی، واضح است که نمیتوانیم به تمام زمینه ها مسلط باشیم پس شاید بهترین کار این است که دانشی اساسی در مورد موضوعات کلی تر و انتقال پذیرتر داشته باشیم و با تکیه به این مطلب همراه با توانایی در پژوهش زمینه های جدید به موضوعات ناشناخته بپردازیم. بنابراین برای یک مترجم متون تخصصی، کسب دانش لازم از اصول علم و فناوری می تواند زیرساخت خوبی را جهت کاربرد های گوناگون ترجمه ی متون تخصصی فراهم کند.

وظایف مترجم اغلب کارهای یک نویسنده ی متن تخصصی را شامل می شود که ممکن است تغییراتی بسیار اساسی را نیز در بر بگیرد. ترجمه ی متون تخصصی شامل داشتن دانشی کامل و دقیق در زمینه ی فرهنگ زبان های مبدأ و مقصد، قواعد ادبی زبان مقصد، نوع متن و قواعد ادبی مربوط به گونه ی ادبی، سیاق، سبک، درک دقیق از مخاطب؛ چه مترجم متوجه آن شود یا نشود، و درک اینکه مردم چگونه اطلاعات را فرا می گیرند و از آن استفاده می کنند می شود.

انتقال چه میزان اطلاعات نیاز است؟

«پینچاک» (۱۹۷۷: ۲۱۱-۲۱۰؛ ۲۰۷-۲۰۶) معتقد است که متن تنها باید در مورد هدف خواننده به وی اطلاعات کافی دهد؛ نه بیشتر، نه کمتر. اطلاعات بسیار زیاد مانند اطلاعات بسیار کم باعث سردرگمی، استرس و تلاش غیرضروری خواننده می­شود. قاعده ی تجربی این است که اگر کاربر نیازی به دانستن چیزی در آن لحظه ندارد، نباید از آن حرفی به میان آورد. اما از این موضوع چه به طور عمدی و چه غیرعمدی می­توان استفاده­ی نادرست کرد. «اونیل» (۱۹۹۸: ۷۶) در گفتگوهای خود در مورد ترجمه پزشکی متون ادعا می­کند که دکترهایی که بعدها مترجم شده­اند (کسانی که دانش موضوعی بیشتری نسبت به مترجمان قدیمی دارند) تمایل دارند که متن را به منظور بهتر کردن آن ویرایش، کم و خلاصه کنند. با این وجود مشکل اینجاست که مترجم در این زمینه مرتکب خطایی جدی می­شود مگر اینکه این دقیقاً خواسته و نیاز خواننده باشد.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

     دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs