آخرین های ترجمه

چگونه مقاله ترجمه کنیم؟

در دنیای ایده‌آل، مترجم باید با مباحث مختلف آشنا باشد و بتواند به صورت تخصصی ترجمه کند. یعنی مترجم سیاسی، اقتصادی یا مترجم متون علمی خاصی باشد. اما در عمل، مترجم نمی‌تواند به تمام حیطه‌ها تسلط علمی داشته باشد و آشنایی با تمام مباحث،...

فن ترجمه

فن ترجمه آیا ترجمه باید به روش آزاد انجام شود یا روش لغوی؟ اصول و مبانی فن ترجمه را  می‌توان به طور خلاصه به صورت قضایایی متضاد به شرح زیر بیان کرد:       عامل فرهنگی الف. ترجمه ابزاری فرهنگی است. متن اصلی را تا آنجا که لازم است باید...

ترجمه شفاهی فارسی به انگلیسی

ترجمه شفاهی فارسی به انگلیسی به طور کلی می توان گفت که برگردان مفاهيم گفتاري و نوشتاري از يك زبان به زبان ديگر را كه هدف از آن ايجاد پلي ارتباطي ميان دو فرهنگ و دو زبان مختلف است را ترجمه مي نامند .در یک جمله باید گفت:" علم ترجمه جزء لاینفک سایر علوم...

ترجمه آزاد انگلیسی به فارسی

ترجمه آزاد انگلیسی به فارسی برخی موارد در هنگام ترجمه آزاد متون انگلیسی به فارسی چاره ای نداریم جز اینکه تغییراتی در ساختار زبان مقصد ایجاد نموده و ساختار مأنوس و قابل قبولی تنظیم نمائیم. به عنوان مثال بین جمله ای مانند (Reduce speed) و معادل فارسی آن...

هرمنوتیک در ترجمه

هرمنوتیک در ترجمه هرمنوتیک در ترجمه واژه «هرمنوتیک» امروزه نه تنها به جریان فلسفی، بلکه به پارادایم فرهنگی نیز اشاره دارد. آنچه «دور هرمنوتیکی» نامیده می‌شود، بی‌شک، یکی از رخدادهای اساسی است که در قلمرو فلسفی معاصر رخ داده است و تاثیر آن،...

آسان سازی ترجمه

قبل ازهر چيز بايد گفت" ترجمه هميشه متضمن تفسير است "بنابراین باید هر جمله تقریبا در آن وضعیت ضروری که در متن ظاهر می شود،فهمیده شود.البته باید دقت کرد که یک همسازی در کل متن وجود دارد و هر جمله بناست بر اساس معنای کلی متن فهمیده شود. به همین دلیل...

گونه های ترجمه

گونه های ترجمه ترجمه در نخستین گام به گونه های ترجمه شفاهی و ترجمه مكتوب قابل تقسیم است. گونه های ترجمه ترجمه شفاهی:   ترجمه شفاهی برگردان گفته ای از زبان مبدا به زبان مقصد است . ترجمه شفاهی دارای دوگونه اصلی است: الف- ترجمه همزمان: در ترجمه...

همگانی های ترجمه

همگانی های ترجمه حاصل برگرداندن یک متن از زبانی به زبان دیگر، متنی جدید است که هم با متن زبان مبدأ و هم با سایر متونی كه در زبان مقصد نگاشته می‌شوند، متفاوت است.در این صورت آیا می‌توان ترجمه را نوعی رمزگذاری سوم دانست؟دراین مقاله قصد داریم با گشت و...